Provincie Friesland

Persberichten

F. 50.000,- voor plattlandsvernieuwing waddeneilanden

Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van
50.000,- beschikbaar voor het project "Plattelandsvernieuwing op de Friese Waddeneilanden". De bijdrage is aangevraagd door de NLTO, voor de tweede fase van het project.

In het voorjaar en de zomer van 1997 is de eerste fase van het project uitgevoerd: de inventarisatie van het vernieuwingspotentieel. Met andere woorden: er is gekeken hoe de landbouw op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog "vernieuwd" kan worden, waardoor boeren op de eilanden het hoofd boven water kunnen houden. Door onder andere de hogere kostprijs (aan- en afvoer per boot) en knelpunten als de aanwezigheid van veel ganzen, staan de werkgelegenheid en de inkomsten voor boeren op de eilanden, onder druk. Onder vernieuwingen kunnen bijvoorbeeld verstaan worden: richten op de productie en verkoop van streekeigen producten, toepassing Agrarisch Natuurbeheer of het combineren van landbouw met toerisme.

De tweede fase, waarvoor nu geld aangevraagd is, houdt het schrijven van programma's in, waarmee die vernieuwing in de landbouw doorgevoerd kan worden. Voor Terschelling gaat het hierbij om de programma's (4): Agrarisch Natuurbeheer, Terschellinger producten, Agro-toerisme en Duurzame Landbouw. Voor Ameland (4): Agrarisch Natuurbeheer, Amelander producten, Agro-toerisme en Natuurontwikkeling. Voor Schiermonnikoog gaat het om het programma Agrarisch Natuurbeheer.

Totale kosten van deze tweede fase zijn

537.500,-.

Deel: ' 50.000,- voor plattlandsvernieuwing waddeneilanden '
Lees ook