Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht


12 augustus 1999: 50-jarig jubileum ondertekening Verdragen van Genève

Op 12 augustus 1999 is het vijftig jaar geleden dat de Verdragen van Genève werden ondertekend. Deze Verdragen vormen de ruggengraat van het Internationaal Humanitair Recht en behoren tot de meest geratificeerde verdragen ter wereld. Zij zijn de belangrijkste internationale instrumenten om ook tijdens oorlogen en conflicten de menselijke waardigheid te beschermen. Zij komen op voor al wie niet (meer) deelneemt aan een gewapend conflict: burgers, hulpverleners, gewonden en krijgsgevangenen.

Ook vandaag zijn deze Verdragen nog actueel. Dikwijls zijn zij letterlijk de enige barrière tussen leven en dood. Het Internationale Rode Kruis heeft naar aanleiding van deze verjaardag een campagne 'People on War' gelanceerd die beoogt:

* mensen die bij een gewapend conflict betrokken zijn een stem te geven

* de bekendheid en de steun voor de humanitaire regels te verhogen
* het aantal geïnteresseerden en betrokkenen in internationaal
* humanitair recht te verbreden

* de discussie rond dit onderwerp in regeringskringen te stimuleren
* invloed uit te oefenen op het vastleggen van de humanitaire agenda voor de vroege 21ste eeuw

Volgende middelen worden voor het bereiken van deze doelstellingen ingezet:

* een wereldwijde consultatie:
Tussen november 1998 en augustus 1999 heeft het Internationale Rode Kruis wereldwijd de mening gevraagd van duizenden rechtstreeks bij een oorlog betrokken mensen. Er werd gepeild of er ook in oorlogstijd sprake kan zijn van gemeenschappelijke morele waarden Gewone mensen die tegen hun zin in een oorlog betrokken raakten konden tijdens het onderzoek hun suggesties kwijt over manieren om de humanitaire regels beter te laten naleven. De consultaties grepen plaats in een dozijn landen waaronder Columbia, Bosnië-Herzegowina, de Filippijnen, Somalië, Zuid-Afrika, Georgië/Abchazië, El Salvador en het Midden-Oosten. Een parallel onderzoek werd gevoerd in landen die in vrede leven. Het rapport zal worden gepubliceerd in de loop van de maand november in het kader van de 27ste Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan te Genève.
* organisatie van publieke evenementen:
Op 12 augustus 1999 organiseert het Internationale Rode Kruis met de steun van de Zwitserse overheid te Genève een dubbel evenement. Enerzijds wordt een 'oproep' gelanceerd dat de mening moet weergeven van de mensen die gedurende de afgelopen maanden ondervraagd werden. Deze oproep zal onderschreven worden door prominente figuren die vanuit hun functie betrokken zijn bij het probleem van geweld. Kofi Annan, secretaris-generaal van de V.N., zal deze groep leiden. De ondertekening van de oproep gebeurt op een plechtigheid in aanwezigheid van de Zwitserse autoriteiten, de verantwoordelijken van de internationale organisaties en de in Bern en/of Genève geaccrediteerde diplomaten. Tegelijkertijd wordt een tentoonstelling van reuzepanelen ingehuldigd die overal in Genève zullen opgesteld staan. Deze panelen bevatten citaten uit de Verdragen van Genève en uitspraken en foto's van de mensen die tijdens de consultatie geïnterviewd werden.
* deelnemen aan het publieke debat over de humanitaire agenda voor de 21ste eeuw:
Een belangrijk middel hiervoor zal de 27ste Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan zijn. Deze conferentie grijpt plaats in november in Genève. Het is de laatste gelegenheid van dit millennium voor regeringen en humanitaire organisaties om samen te discussiëren over de humanitaire problemen en uitdagingen voor de volgende eeuw.

Meer informatie over het voorgaande is te vinden op de speciaal voor dit doel geopende website: www.onwar.org.

Brussel, 5 augustus 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, gsm: (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: perszaken@redcross-fl.be
of Tuur Hoste, tel. kantoor (02)645.45.45, gsm: (0476)50.50.58 Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Bea Vanhove, voormalig woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen, werkt momenteel in Genève als campagnemedewerkster van het Internationale Rode Kruis rond dit onderwerp en kan telefonisch worden geïnterviewd op nummer 00-41-22-730-2592.

Deel: ' 50-jarig jubileum ondertekening Verdragen van Genève '
Lees ook