Nederlandse Kankerbestrijding


Persbericht 13 april 1999

Sommige collectanten al halve eeuw actief

50-JARIG KWF EERT COLLECTANTEN MET KRAAMPJE IN MADURODAM

Vandaag is in Madurodam een KWF-kraampje onthuld bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF. Het KWF wil hiermee al zijn collectanten eren die zich in deze 50 jaar voor de kankerbestrijding hebben ingezet. In totaal hebben de collectes 320 miljoen opgebracht. In 1600 plaatselijke afdelingen zijn 130.000 collectanten actief. Sommigen van hen zelfs al vanaf het moment dat het KWF werd opgericht. Voor de 50-jarige Nederlandse Kankerbestrijding/KWF is de collecte een belangrijke bron van inkomsten. Niet alleen vanwege de hoogte van het bedrag, maar ook omdat collectanten als ambassadeurs worden beschouwd. Zij bellen aan bij vrijwel elke huisdeur in Nederland. Om ze voor hun inzet te danken heeft het KWF Madurodam verzocht een kraampje in de kleinste stad van Nederland te mogen plaatsen. Madurodam heeft dit verzoek van harte ingewilligd. De onthulling van het kraampje werd verricht door Nils de Mooij, de 16-jarige burgemeester van Madurodam, de KWF-voorzitter Mr. Alberdingk Thijm en de heer Geilings uit Bergen op Zoom, die al vijftig jaar collecteert voor de Kankerbestrijding. Ook uit de andere provincies waren KWF- collectanten aanwezig die al bijna een halve eeuw collecteren.

De Nederlandse Kankerbestrijding/KWF heeft nu als enige fondsenwervende instelling van Nederland een permanent plekje in de kleinste stad van het land. "In Madurodam kun je zien waarin een klein land groot kan zijn. Daar hoort dus ook de collecte voor de Kankerbestrijding, de huis-aan-huis- collecte met de hoogste opbrengst in Nederland", aldus de KWF-voorzitter. In 1949 werd gecollecteerd in 240 afdelingen en was de opbrengst ruim 64.000,-. Bij de landelijke collecte in september 1998 hebben de 1600 afdelingen totaal ruim 14 miljoen ingezameld. Recent onderzoek door InterView onderstreept de belangrijke rol van de collectanten. "Ruim 90% van de Nederlanders kent het KWF, vindt dat het KWF goed tot heel goed werk doet en steunt onze organisatie. De grootste bekendheid dankt het KWF aan de collectant. Deze werd genoemd door de helft van de ondervraagden. Mede door hun inzet is het KWF in de afgelopen 50 jaar uitgegroeid tot een fonds dat groot vertrouwen geniet onder de bevolking", aldus de voorzitter van het KWF.

Mevrouw Dunselman, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen, dankte namens de 21 aangesloten verenigingen de collectanten voor hun aandeel in de verbetering van behandelmogelijkheden, voorlichting en begeleiding. Ook prees zij de collectanten omdat deze met het collecteren voor de Kankerbestrijding hebben bijgedragen aan de bespreekbaarheid van deze ziekte.

Alle 130.000 KWF-collectanten ontvangen in september dit jaar van Madurodam een kortingsbon om naar hun' kraampje te komen kijken. Voor elke ingeleverde bon schenkt Madurodam 1,- aan de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF.

Deel: ' 50-jarig KWF eert collectanten met kraampje in Madurodam '
Lees ook