ANBO

Persberichten - Sociaal-Economische Zaken

Utrecht, 13-01-2000

50-plusser over de werksituatie: werkgevers verplicht bijscholen

Als er een tekort aan arbeidskrachten is of dreigt, dan heeft het bijscholen van werkgevers op het gebied van een leeftijdsbewust personeelsbeleid hoogste prioriteit, desnoods via verplicht opgelegde bijscholing. Dat is de conclusie van de ANBO, na ruim 200 reacties tijdens de melddag 50-plussers over werk' van 11 januari jl.

Te duur, past niet in het team, vergeten, of impliciet te verstaan gegeven dat het tijd is om te vertrekken. Bellers meldden met name dat werkgevers hen nauwelijks reële kansen bieden op werk. Een baan vinden is al na je 45ste moeilijk: werkge-vers reageren niet op sollicitaties, of geven als argument te duur' zonder dat zelfs nog maar gesproken is over salaris. Een enkele keer geeft men eerlijk toe dat men niet geïnteresseerd is in 50-plussers. Vijftig-plussers mét een baan ervaren met name als probleem dat werkgevers hen bij om- en bijscholing en het vrijkomen van functies binnen het bedrijf over het hoofd zien'. Oudere werknemers worden ook wel expliciet tegengewerkt en hen wordt wel te verstaan gegeven dat er een tijd is van komen, maar ook van gaan, eerder dan op de pensioengerechtigde leeftijd.

Enkele opgetekende verhalen: Een 59-jarige vrouw, die werkzaam was als secreta-resse van de directie, meldde dat juist zij helaas niet kon deelnemen aan de cursus, georganiseerd vanwege de invoering van een ander tekstverwerkingsprogramma. Een manager kreeg van diverse bemiddelingsbureaus expliciet te horen men niet eens voor 50-plussers wil bemiddelen'. Een 53-jarige leerkracht die van werkomge-ving wil veranderen, meldde dat zij, ondanks het alom genoemde schrijnende tekort aan leraren, overal wordt afgewezen bij sollicitaties. En een 57-jarige ondervindt steevast een weigerachtige houding van zijn leidinggevende wanneer hij een aan-passing in de te zwaar wordende ploegendienstregeling bespreekbaar wil maken.

Algemeen beeld is dat er dus onvoldoende aandacht is voor het aantrekkelijk houden en maken van de arbeid voor 50-plussers. Overduidelijk is dat aan vergroting van de arbeidsparticipatie van 50-plussers een fundamentele mentaliteitsverandering vooraf moet gaan. Pas dan vindt discussie over oplossingen en regelgeving een vruchtbare voedingsbodem, aldus de ANBO.

Na de afsluiting van de meldactie, die nog tot 18 januari a.s. door loopt op de ANBO-internetsite (www.seniorweb.nl/anbo/actueel/nieuws), zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor politiek, werkgevers- en werknemersorganisaties om te werken aan een fatsoenlijk personeelsbeleid waarin voor alle werknemers - jong én oud - perspectief wordt geboden op een blijvende hoogwaardige arbeidsinzet.

Deel: ' 50-plusser over werksituatie werkgevers bijscholen '
Lees ook