Ingezonden persbericht


Persbericht

Feiten in beeld: 500 microfinancieringsinstellingen rapporteren sociale gegevens over 2011

Stockholm, 15 juni 2012

Bijna 500 microfinancieringsinstellingen, verspreid over de hele wereld, hebben de gegevens over hun sociale prestaties gemeld aan Oikocredit, private financier van de microfinancieringssector. Zoals blijkt uit de gegevens die vandaag in Stockholm, Zweden, bekend zijn gemaakt, staan de microfinancieringsklanten bij Oikocredit centraal. Om die reden hecht de organisatie veel belang aan de analsye van de sociale doelstellingen van microfinancieringsinstellingen.

Het rapport is gebaseerd op gegevens over 2011 die door 495 microfinancieringspartners van Oikocredit zijn ingediend. Hiermee is het aantal partners dat gegevens heeft gerapporteerd met maar liefst 20% toegenomen sinds in 2008 werd begonnen met het verzamelen van gegevens.

"Met dit grote aantal partners dat gegevens over hun sociale en financile prestaties meldt, beschikt Oikocredit over een van de meest omvangrijke sociale databases onder investeerders in microfinancieringen," aldus Ging Ledesma, director Social Performance bij Oikocredit.

"De gegevens laten zien dat onze partners steeds vaker streven naar een klantgerichte werkwijze. Zo is het aantal partners dat een milieubeleid heeft ontwikkeld of klanttevredenheidsonderzoek heeft uitvoerd de afgelopen twee jaar spectaculair toegenomen."

Bij de afsluiting van 2011 bedroeg de totale ontwikkelingsportefeuille van Oikocredit 520 miljoen, met 410 in microfinanciering en het resterende bedrag in sociale ondernemingen als fairtrade organisaties en landbouwcoperaties. Via haar microfinancieringspartners bereikte Oikocredit bijna 26 miljoen mensen; het merendeel van deze partners zijn kleine microfinancieringsinstellingen met minder dan 10.000 klanten. Uit de gegevens van 2011 bleek dat 53% van de klanten van microfinancieringsinstellingen in rurale gebieden woont en dat 83% vrouw is. Oikocredit is op elk continent actief is. 15% % van de totale portefeuille is genvesteerd in Afrika, het dubbele van het gemiddelde in de sector.

Oikocredit heeft in de loop van 2011 meer dan 100 workshops georganiseerd en een programma voor begeleiding van mentoren opgezet om de klantgerichtheid van haar partners te versterken. Als direct gevolg van deze initiatieven is het aantal partners dat de Client Protection Principles (de morele stelregels ter bescherming van de klant) onderschrijft, toegenomen, en ondergingen veel meer partners dan in 2010 een sociale rating.

In het komende jaar blijft Oikocredit direct met partners samenwerken om hun sociale en financile focus te integreren. Tegelijkertijd stemt de organisatie haar eigen gegevensverzameling nauwkeuriger af om de veranderingen door de tijd heen bij te kunnen houden.

"Sommige partners die zijn geholpen met het gebruik van de Progress out of Poverty Index, een hulpmiddel om armoede te meten, beginnen nu veranderingen in het leven van klanten over een periode van een aantal jaren bij te houden. Naar verwachting zal dit in 2013 leiden tot een meer diepgaande rapportage," aldus Ging Ledesma.

"Het meten van impact blijft een uitdaging, maar we zijn er vast van overtuigd dat door onze MFI-partners te ondersteunen bij sociale prestaties, ze in de dagelijkse praktijk een daadwerkelijk klantgerichte benadering kunnen realiseren."

*******************************************

Oikocredit
Oikocredit is een financile instelling op coperatieve grondslag die leningen verstrekt aan of kapitaal investeert in microfinancieringsinstellingen, coperaties, fairtradeorganisaties en kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in ontwikkelingslanden. Oikocredit heeft 896 partners in bijna 70 landen. Meer informatie vindt u op http://www.oikocredit.org.

Deel: ' 500 Microfinancieringsinstellingen rapporteren sociale gegevens 2011 '
Lees ook