ernst & young

belastingadviseurs
energie besparen? premie opstrijken

fl 500 miljoen subsidie voor groene prikkels

wie een energiezuinig apparaat koopt of een energiebesparende maatregel aan zijn bedrijf of woning treft, kan daar naar verwachting vanaf 1 januari 2000 een energiepremie van het energiebedrijf voor ontvangen. deze premie wordt niet met terugwerkende kracht verleend, daarom is het verstandig om op nadere berichten te wachten. elektriciteitsbedrijven nuon en eneco leveren vooruitlopend op de nieuwe landelijke regeling nu al een premie, in het geval van nuon de zogenaamde a-label-premie. het is hoe dan ook altijd de moeite waard om contact op te nemen met het energiebedrijf als u van plan bent een elektrisch apparaat aan te schaffen.

energiezuinige apparaten.

groene prikkels gelden voor zogeheten witgoed zoals een koelkast/vriezer, vaatwasmachine, wasmachine, elektrische wasdroger, gasverwarmde wasdroger en/of wasdrogercombinatie. energiezuinige varianten van deze apparaten zijn in de winkel herkenbaar aan een a-label (dat is een door de eu voorgeschreven energie-etikettering, waarop kan worden afgelezen hoe een apparaat met energie omgaat; ofwel of het apparaat tot de meest zuinige categorie behoort). aankoop van een a-apparaat geeft recht op een premie van het regionale energiebedrijf. de premies lopen uiteen van fl 100 voor een koelkast, vriezer of wasmachine tot fl 450 voor een wasdroger-combinatie. bij gelijktijdige aankoop van twee of meer apparaten wordt hier bovenop eenmalig een premie van fl 50 gegeven. in de zogenaamde energiepremielijst zijn de premiebedragen opgenomen.

energiebesparende maatregelen

de energiebesparende maatregelen die aan de eigen woning of bedrijf kunnen worden genomen zijn ook in de energiepremielijst vermeld. het gaat onder andere om isolatie, energiezuinige verwarmingsapparatuur, energiezuinige verlichting, etc. per maatregel is in de lijst vastgelegd aan welke eisen ze moeten voldoen en welke energiepremie per eenheid geldt. zo kan bijvoorbeeld voor het aanbrengen van doe-het-zelf isolatiemateriaal een premie van fl 5 per m2 worden verkregen en geldt voor de aanschaf van een hr-(combi)ketel 107 een minimum bijdrage van fl 100.

voor het stimuleren van de aanschaf van energiezuinige apparatuur en het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen door consumenten is in 2000 een bedrag van fl 200 miljoen beschikbaar. voor het stimuleren van het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen door bedrijven is fl 300 miljoen gereserveerd.

stimulans voor groene landbouw met milieu-investeringsaftrek.

groene prikkels zijn er niet alleen voor particulieren. voor ib- of vpb-plichtige bedrijven is de milieu-investeringsaftrek (mia) van kracht worden. de mia geldt vooralsnog voor agrarische bedrijfsmiddelen die dierenwelzijn of milieu-aspecten in het oog houden. in een ministeriële regeling van vrom zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen waarop de mia van toepassing is.

voor de mia worden twee categorieën van milieu-investeringen onderscheiden:

- categorie i bevat bedrijfsmiddelen waarvan snelle marktintroductie vanuit milieu-oogpunt dringend gewenst is of waarbij de meerkosten ten opzichte van het alternatief groot zijn. voorbeelden zijn kleinschalige waterzuiveringssystemen, die vervuiling in het buitengebied ten gevolge van lozing van niet of slecht gezuiverd afvalwater tegen gaan of milieu- en diervriendelijke stallen;
- in categorie ii zitten bedrijfsmiddelen waarvan een snelle marktintroductie minder urgent is of de meerkosten zodanig zijn dat met minder stimulans kan worden volstaan. voorbeelden zijn systemen voor de opslag en hergebruik van regen- en waswater en milieuvriendelijke tractoren.

in de milieulijst zal voor elke milieu-investering worden aangegeven tot welke categorie deze behoort.

de mia is een fiscale regeling, die kan worden beschouwd als aanvulling op de reeds langer bestaande energie investeringsaftrek (eia) en de regeling willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (va-mil). voor milieu-investeringen zal middels de mia een extra aftrek op het fiscale resultaat kunnen worden toegepast. voor de meldingssystematiek voor de milieu-investeringsaftrek is aansluiting gezocht bij de va-mil.

de mia kan pas effectief worden zodra de ministeriële regeling met de milieulijst wordt gepubliceerd. dit zal niet eerder zijn dan nadat de goedkeuring van de europese commissie is verkregen op de wettelijke regeling van de mia die al geruime tijd geleden aan brussel als steunmaatregel is voorgelegd.

voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de adviesgroep subsidies van ernst & young belastingadviseurs.

Deel: ' 500 miljoen subsidie voor Groene prikkels '
Lees ook