Gemeente Den Helder

Inhoud ]

eenmalige uitkering 1999:

betreft: Vijfhonderd gulden voor minima met schoolgaande kinderen week: week 43

Gezinnen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, die moeten leven van een minimum inkomen krijgen dit jaar van de gemeente een eenmalige uitkering van 500 gulden per gezin. Het gemeentebestuur heeft besloten dat - evenals vorig jaar - ook in 1999 een bepaalde groep inwoners van de gemeente Den Helder met een minimum inkomen een eenmalige uitkering krijgt. Kreeg vorig jaar nog een andere, uitgebreidere doelgroep een extra bedrag, dit keer heeft de gemeente - net als de regering - bepaald dat de extra inkomenssteun gaat naar gezinnen met schoolgaande kinderen.

Bent u cliënt van de dienst Welzijn en behoort u tot deze doelgroep, dan ontvangt u automatisch bericht over de eenmalige uitkering. U hoeft dus geen aparte aanvraag in te dienen. U krijgt de 500 gulden eind november van dit jaar op uw bank- of girorekening gestort. Woont u in Den Helder en ontvangt u geen bijstandsuitkering, maar voldoet u wel aan de hieronder genoemde voorwaarden, dan moet u wel een aanvraag indienen. Komt u voor de eenmalige uitkering in aanmerking, dan probeert de gemeente die voor de Kerstdagen uit te betalen. Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

U komt voor de eenmalige uitkering in aanmerking als:


- u een inkomen heeft tot 110% van de bijstandsuitkering die voor u van toepassing is.

De inkomensgrenzen zijn:

echtpaar/samenwonenden ¦ 2343,00 netto per maand, (inclusief vakantiegeld);

alleenstaande ouder ¦ 2108,00 netto per maand, (inclusief vakantiegeld).

Om het inkomen te kunnen vaststellen moet u een recente uitkerings-, loon- of pensioenspecificatie overleggen van de maand die voorafgaat aan de maand waarin u de aanvraag indient (oktober, november of december).


- u en uw kind(eren) op de peildatum 1 november 1999 ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Den Helder;


- uw kind(eren) op de peildatum 1 november 1999 4 jaar of ouder is/zijn, maar niet ouder dan 17 jaar;


- u en uw kind(eren) de Nederlandse nationaliteit hebben of hier rechtmatig verblijven;


- u de aanvraag voor de eenmalige uitkering uiterlijk 31 januari 2000 indient.

De gemeente neemt aanvragen die na die tijd binnenkomen niet meer in behandeling!

Waar aanvragen?

Vanaf maandag 1 november 1999 kunt u de aanvraagformulieren verkrijgen bij:


-de dienst Welzijn, Polderweg 168;


-het Centraal Informatiepunt van het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20;


-het Service Informatie Punt (SIP), Boterzwin Julianadorp (tegenover het winkelcentrum);


-de Informatiewinkel Nieuw Den Helder, Dintelstraat 67a;


-de Vereniging Overbrug, Eemstraat 191;


-het Bureau Raadslieden, Bernhardplein 76.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de eenmalige uitkering dan, kunt u vanaf maandag 1 november 1999 telefonisch contact opnemen met de dienst Welzijn. Het team `eenmalige uitkering' is telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op nummer 671 178, 671 194 of 671 195.

_________________________________________________________________

laaste verandering: oktober 28, 1999

Deel: ' 500,- voor minima met schoolgaande kinderen Den Helder '
Lees ook