Millennium Platform


pagina terug terug naar de homepage

53 branches naar MKB-Werkconferentie

Drieënvijftig branchecoördinatoren en alle Kamers van Koophandel hebben zich aangemeld voor de MKB-Werkconferentie. De conferentie en informatiemarkt worden 24 februari 1999, vanaf 13.30 uur gehouden in het Golden Tulip Hotel Figi in Zeist.
Het programma bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte geeft Peter van Delft, voorzitter van de werkgroep Sector- en regiomanagement van het Millennium Platform, een toelichting op de werking van het Millenniumplan mkb. Vervolgens geven negen deelplatforms een inzicht in de status van de millenniumprojecten binnen hun sector.
In het tweede, informele gedeelte kunnen bezoekers zich op de informatiemarkt laten informeren over het inschakelen van kennis en capaciteit (2000-adviseurs, quick scans, inventarisaties, analyses).

Zoekwoorden:

Deel: ' 53 branches naar MKB millennium werkconferentie '
Lees ook