BERG KLEIJN COMMUNICATIE

NIPO-onderzoek: 56% jongeren slecht voorbereid op vakantie

Den Haag, 16 mei 2002 - Jongeren bereiden zich slecht voor op hun vakantie, zo blijkt uit het jongste NIPO Vakantieonderzoek. Slechts 44 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 24 jaar heeft wel eens praktische informatie ingewonnen of aangevraagd ter voorbereiding op een vakantie. Veruit de meerderheid gaat op vakantie zonder gegevens als het alarmnummer van de (al dan niet afgesloten) reisverzekering, zonder kennis van gewoonten, wetten en regels in het vakantieland en zonder te weten of en welke medische voorbereidingen nodig zijn.

Evenmin heeft het grootste deel van de jongere reizigers telefoonnummers op zak om bij diefstal creditcards of pinpassen te blokkeren. En ook wat te doen bij diefstal of verlies van bijvoorbeeld het paspoort, zoeken de meeste jongeren pas uit wanneer het eenmaal zo ver is. En dan blijkt dat veel vakantieleed te voorkomen was geweest met een beetje voorbereiding.

Rampzalig
De gevolgen van een slechte reisvoorbereiding variëren van vervelend tot ronduit rampzalig. Een verloren paspoort kan, als het nummer niet is genoteerd, al snel enige dagen kosten alvorens de Nederlandse ambassade of het consulaat de reiziger aan een vervangend reisdocument kan helpen. In het ergste geval mis je dan als reiziger het vliegtuig naar huis, wat weer extra zorgen en kosten met zich meebrengt. Ernstiger wordt het wanneer je als toerist niet op de hoogte bent van afwijkende wetten.

Gevangenis
Wat in Nederland gewoon is, wordt in andere landen soms zeer zwaar bestraft. Wie in Singapore schuin oversteekt of achteloos kauwgom op straat gooit, kan rekenen op een exorbitante boete. De jonge reiziger kan zo in één keer zijn totale vakantiebudget zien verliezen. Dichter bij huis kan men in Spanje een boete krijgen of zelfs enkele dagen in de gevangenis belanden indien je zonder (geldige) papieren reist. Word je gesnapt met drugs (ongeacht hoeveelheid en soort), dan betekent dat in het buitenland vaak direct een gevangenisstraf.

Gratis brochure
Gezien deze feiten richt het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich dit jaar in de campagne Wijs op Reis extra op deze jongere doelgroep. De campagne omvat naast posters, advertenties, voorlichtingsacties bij busopstapplaatsen en dergelijke ook een handige gratis brochure. Deze bevat zeer veel nuttige tips en belangrijke adviezen voor iedereen (jong én oud) die op reis gaat. De brochure 'Wijs op Reis 2002' is gratis verkrijgbaar bij alle ANVR- reisbureaus, GGD's en Gemeenten (afdeling Burgerzaken) zolang de voorraad strekt. De brochure is tijdens kantooruren ook verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, sectie logistiek (dvl/vm/sl),) via e-mail: dvl-vm-log@minbuza.nl of fax: 070-348 48 20 (onder vermelding van 'Wijs op Reis' en bestelcode BZDR 5073/N). Meer informatie, onder andere over reisadviezen, is te vinden op internet: www.wijsopreis.info.


---

Deel: ' 56% Jongeren slecht voorbereid op vakantie '
Lees ook