Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing

Persbericht 3mm.nl
5e Week van de Chronisch Zieken Stichting week voor Chronisch Zieken
- 26-09-2001

Veel instellingen en organisaties zetten zich in om het leven voor mensen met een chronische ziekte zo aangenaam mogelijk te maken. Eén week per jaar zetten zij chronisch zieken extra in de schijnwerpers.

Gedurende die week laten zij zien wat de laatste stand van zaken is op het gebied van sport, werk, wonen, voorlichting en betere zorg voor chronisch zieken. Een chronische ziekte is er altijd, kan soms tijdelijke sluimeren, maar speelt vaak weer ernstig op en staat een gewoon leven en werken soms in de weg. Bijzonder daarbij is de samenwerking tussen patiëntenorganisaties en professionele hulpverleners.

In 2000 namen maar liefst bijna 34.000 mensen aan 170 activiteiten deel. Dit jaar zijn er minstens 200 activiteiten en verwachten we een nog groter aantal bezoekers. De week opent dit jaar op zaterdag 3 november met een congres van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad. Politici zullen er aan de tand worden gevoeld over acht jaar paars kabinet. Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er banenmarkten speciaal voor mensen met een arbeidshandicap. Daarvoor kunnen ze terecht in de provinciehoofdsteden en in Amsterdam en Rotterdam. Vrijdag 9 november is de Dag van het Chronisch Zieke Kind waarbij de gevolgen van de chronisch ziekte voor broertjes en zusjes onder de aandacht worden gebracht. Zaterdag 10 november sluit de week met de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag zijn in vele gemeenten speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers.

De website https://www.chronischziek.nl bevat het gehele programma van de Week van de Chronisch Zieken 2001. Naast het weekprogramma bevat de website binnenkort ook informatie over onderwerpen die voor chronisch zieken en hun omgeving van belang kunnen zijn. Maar ook mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met chronisch zieken te maken hebben, zullen nuttige achtergrondinformatie op de website vinden. Ik wens u veel leesplezier.

Hans Simons, voorzitter Stichting Week van de Chronisch Zieken

© 2001 NVACP

Deel: ' 5e Week voor Chronisch Zieken van start '
Lees ook