Gemeente Helmond


28 september 2001
Eindhoven/Helmond krijgt 6 miljoen voor elektronische dienstverlening

Verbreden, verdiepen, verkennen: onder dat motto komt de realisatie van elektronische diensten van de gemeenten Eindhoven en Helmond in een versnelling. Op donderdag 27 september tekenden de Eindhovense wethouder Van den Biggelaar en zijn Helmondse collega Bethlehem in Den Haag het convenant Superpilot. Minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid stelt voor drie gebieden elk 6 miljoen gulden beschikbaar. Eindhoven en Helmond vormen samen een van die gebieden. De andere gebieden zijn Den Haag en Enschede. Het convenant stelt `samen werken aan zinvolle en volwaardige gemeentelijke elektronische dienstverlening' centraal. Een grotere klantgerichtheid, betere dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering staan daarbij voorop.

Door het bedrag dat minister Van Boxtel beschikbaar stelt, kunnen bestaande projecten van o.a. Kenniswijk sneller van de grond komen en kunnen nieuwe initiatieven sneller ontwikkeld worden. Verbreden, verdiepen en verkennen dat zijn de termen die in 2001 en 2002 naar verwachting centraal staan.

In de praktijk betekent dit het volgende. Onder verbreden wordt verstaan dat er een zo groot mogelijk aanbod van elektronische diensten komt. In Eindhoven zijn dat met name de volgende projecten:
- Loket bouwen & wonen: elektronische toegang tot overzichten van vergunningverleningen,

- Loket zorg & welzijn: de bezoeker krijgt op proactieve wijze informatie voorgeschoteld die op hem of haar van toepassing is,
- Strijp digitaal: een virtueel loket op stadsdeelniveau.
Verdiepen houdt in dat het dienstniveau van afzonderlijke diensten verhoogd gaat worden om zo de functionaliteit aan te scherpen. Onder deze noemer kan o.a. gedacht worden aan:

- Proactieve dienstverlening: het elektronisch benaderen van burgers over bijvoorbeeld het verlopen van hun paspoort,
- Virtue: een kleine, nog meer geavanceerde proeftuin binnenn Kenniswijk.

Het verkennen betekent in dit geval dat er ervaring wordt opgedaan en kennis wordt toegepast die nodig is om de elektronische dienstverlening vanuit de interne gemeentelijke bedrijfsvoering te kunnen faciliteren. In deze fase komt vooral het pilotachtige van het hele verhaal naar voren. Het opzetten van de backoffice en het integreren ervan in een bedrijfsproces is nog redelijk onbekend. Op dat gebied moet er dus nog behoorlijk geëxperimenteerd worden met nieuwe concepten. Het voordeel van de samenwerking met andere gemeenten is dan ook dat ze niet allemaal het wiel hoeven uit te vinden. Bovendien kunnen andere gemeenten hier weer hun voordeel mee doen.

De wethouders Scherf van Eindhoven en Bethlehem van Helmond, verantwoordelijk voor het organisatie- en backoffice-verhaal in deze, zeggen in het voorwoord van het Superpilot-plan over het belang voor deze regio:
` Om voorop te kunnen lopen in de ontwikkeling van innovatieve dienstverleningsvormen is het echter nodig om zelf kennis en ervaring op te doen met het gebruik van nieuwe technologieën en te leren van hoe anderen hier in de dagelijkse werkpraktijk gebruik van maken. Het initiatief `Superpilot' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sluit hier naadloos op aan.'

Dit persbericht is ook te lezen op de websites van de gemeente Eindhoven en van de gemeente Helmond

Deel: ' 6 miljoen voor electronische dienstverlening Eindhoven '
Lees ook