Provincie Overijssel

Zwolle, 5 mei 1999


6 TON VOOR RESTAURATIE CULTUURHISTORISCH EN TOERISTISCH WAARDEVOLLE PROJECTEN IN OVERIJSSEL

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel stelt f 600.000,-- beschikbaar voor de uitvoering van de vierde fase van het Scholings- en Werkgelegenheidsplan van de stichting RIBO. Het plan voorziet in de restauratie van 20 objecten met een cultuurhistorische en toeristische waarde die gelegen zijn in Overijssel en het Duitse Euregiogebied. Voor dit plan worden 20 werklozen opgeleid in het restauratievak. De totale uitvoeringskosten van het plan bedragen circa 14 miljoen gulden, waarvan circa 5 miljoen gulden aan Overijsselse zijde. De in Overijssel geselecteerde projecten zijn: de Oeler watermolen in Hengelo, de ruïne en theekoepel van de Haere (Olst), de muur van de moestuin van Twickel, een schuur van een historisch logies van Westerflier, de tribune van Heracles, de muur van de begraafplaats te Rijssen, een windmolen in Ootmarsum, een koetshuis in Staphorst, de toren van het parkgebouw in Rijssen, de vakwerkschuur bij de molen van Bels, een historisch logies in Wierden,de molen Fakkert in Hellendoorn en de bouw van schuilhutten gelegen aan toeristische routes in Twente. De stichting RIBO, ondergebracht bij Het Oversticht, leidt al sinds
1988 onvoldoende geschoolde, werkloze bouwvakkers op in het restauratievak. Het Scholings- en Werkgelegenheidsplan Restauratie en Toerisme van de stichting RIBO is uniek door de wijze waarop werkgelegenheid, scholing, monumentenzorg en cultuurtoerisme worden geïntegreerd. Het plan sluit goed aan bij de provinciale doelstellingen op deze terreinen.

Deel: ' 6 ton voor cultuurhistorische projecten Overijssel '
Lees ook