Provincie Groningen


Groningen, 8 juni 1999 Persbericht nr. 132

ƒ 60.000,- voor samenwerking ouderenzorg in Bedum

Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten een subsidie van ƒ60.000,- uit het stimuleringsfonds Ouderenzorg toe te kennen aan de Stuurgroep Wonen/Zorg Ouderen Bedum. Met deze toekenning draagt de provincie bij aan een initiatief van de gemeente, de woningbouwcorporatie, welzijn ouderen en de zorgaanbieders om te komen tot een woonzorgcomplex in Bedum. Met de ƒ60.000,- zal de stuurgroep het plan voor het woonzorgcomplex uitwerken en gereed maken voor uitvoering.

Aanleiding van het initiatief is de huidige staat van verzorgingshuis Alegunda Ilberi. De initiatiefnemers willen in Bedum een breder zorgaanbod realiseren door middel van een nieuw te bouwen woonzorgcomplex. Hiervan zal het verzorgingshuis Alegunda Ilberi deel uitmaken. In het woonzorgcomplex kunnen ouderen zelfstandig wonen en als het nodig is kunnen zij zorg inschakelen. In het nieuwe complex wil de gemeente ook een peuterspeelzaal en kinderopvang realiseren.

Het project ontvangt de subsidie omdat het past binnen het kader van de huidige regiovisie Ouderenzorg. Het draagt namelijk bij aan het streven om ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. Daarnaast is het een bijdrage aan het leveren van zorg op maat. Bovendien wil de provincie de samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van ouderenzorg stimuleren. In het Noorden van Groningen zijn nog weinig initiatieven waarin zorgaanbieders in samenwerking met de gemeente(n) en andere partijen proberen te komen tot dergelijke woonzorgcomplexen.

In de stuurgroep die het project trekt zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: de woningbouwcorporatie, Thuiszorg Groningen, verpleeghuis Twaalf Hoven, verzorgingshuis Alegunda Ilberi, OSO Bedum, welzijn ouderen Bedum en de gemeente Bedum.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers 050 - 316 41 39.

Deel: ' 60.000,- voor samenwerking ouderenzorg in Bedum '
Lees ook