62.000 leraren vrijwillig in Lerarenregister geregistreerd

Wetsvoorstel Beroep Leraar versterkt positie leraren, Onderwijscoöperatie is positief

62.000 leraren vrijwillig in Lerarenregister geregistreerd

Utrecht, 4 oktober 2016. Morgen, op de internationale Dag van de Leraar, debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Beroep Leraar. De Onderwijscoöperatie is positief over het wetsvoorstel in zijn huidige vorm. Met de invoering van de wet wordt de positie van leraren in het po, vo, (v)so en mbo versterkt, het beroep helder afgebakend, onbevoegdheid tegengegaan en zeggenschap gegeven aan de leraar waar het gaat om zijn individuele professionele ontwikkeling. Bovendien wordt met dit wetsvoorstel het lerarenregister wettelijk verankerd.

In het lerarenregister maken leraren hun bevoegdheid en bekwaamheid zichtbaar, houden ze hun professionalisering bij en borgen zij als beroepsgroep gezamenlijk de beroepskwaliteit. In 2012 heeft de beroepsgroep, vertegenwoordigd door de Onderwijscoöperatie, een vrijwillig lerarenregister opgezet.

Juni 2014 stonden hierin ongeveer 18.000 leraren geregistreerd. Met name afgelopen schooljaar, waarin steeds duidelijker werd wat het register voor de beroepsgroep gaat betekenen en dat in het voorstel rechten en plichten met elkaar in balans zijn, is het aantal geregistreerde leraren fors gestegen, tot bijna 62.000 nu. (*)

Het register is van, voor en door de beroepsgroep. Met de komst van het register krijgt de individuele leraar zeggenschap over het onderhoud van zijn bekwaamheid en wordt zijn professionele ruimte gedefinieerd.

Ook bepaalt hij grotendeels zelf hoe hij zijn bekwaamheidsonderhoud invult, waarbij de beroepsgroep – de leraar en zijn collega’s dus – oordeelt of dit voldoende is voor herregistratie. Een leraar kan er voor kiezen om nascholing te volgen, intercollegiale consultatie is een mogelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om – als vorm van bekwaamheidsonderhoud – samen met collega’s onderwijsinhoud te ontwikkelen.

Met deze wet wordt vastgelegd dat de beroepsgroep zelf bepaalt aan welke eisen professionaliseringsactiviteiten moeten voldoen en wat nodig is voor herregistratie. Joost Kentson, voorzitter Onderwijscoöperatie: “Elke geregistreerde leraar krijgt directe zeggenschap over het Lerarenregister. Daarbij maakt het niet uit of leraren zijn georganiseerd of geen lid zijn van een vakvereniging of vakbond. One man, one vote: dat is het principe”. Om dit vorm te geven wordt de Deelnemersvergadering opgericht.

In dit wetsvoorstel zijn veel van de op- en aanmerkingen verwerkt die door leraren, vakorganisaties en de Onderwijsraad en de Raad van State zijn gemaakt naar aanleiding van eerdere versies. De wet in deze vorm, is een belangrijke stap in de ontwikkeling en de erkenning van het beroep van leraar. Meer informatie over het register en het wetsvoorstel (stappenplan, 60 seconden animatiefilmpje, interviews, etc.) staat op https://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/

(*) juni 2014: 17.698 / juni 2015: 28.253 (toename: 10.555) / juni 2016: 52.221 (toename: 23.968) / okt. 2016: 61.920

Deel: ' 62.000 Leraren vrijwillig in Lerarenregister geregistreerd '


Lees ook