NIPO

24 april 2002

62% Nederlanders voor verplichte spreiding leerlingen; grote verdeeldheid over het behoud van recht op bijzonder onderwijs

HILVERSUM - Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (62%) vindt dat de overheid actief mag optreden om allochtone en autochtone leerlingen te spreiden over scholen. Dit blijkt uit een 2Vandaag/ NIPO onderzoek onder bijna 1000 kiesgerechtigde Nederlanders.

Over het recht op bijzonder onderwijs zijn de meningen erg verdeeld. 46% vindt dat dat recht wel mag worden afgeschaft. 42% is het daar helemaal niet mee eens en is voor het behoud van bijzonder onderwijs.

Iets minder dan de helft (39%) van de Nederlanders vindt dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs de afgelopen vier jaar achteruit is gegaan. Het onderwijs krijgt van de Nederlanders gemiddeld een 6,5.

---

1 | Is de kwaliteit van het onderwijs ten opzichte van vier jaar geleden ...

---

%
Achteruit gegaan 39
Gelijk gebleven 30
Vooruit gegaan 8
Weet niet/ geen mening 23

---

---

2 | Vindt u dat de salarissen die leerkrachten verdienen in het basis- en voortgezet onderwijs over het algemeen te laag, precies goed of te hoog?

---

%
Te laag 36
Precies goed 28
Te hoog 3
Weet niet/ geen mening 34

---

---

3 | In hoeverre bent u het oneens of eens met het standpunt van Minister Van Boxtel ten aanzien van het afschaffen van het bijzonder onderwijs?

---

%
(Helemaal/ grotendeels) mee oneens 42
(Helemaal/ grotendeels) mee eens 46
Weet niet/ geen mening 12

---

---

4 | In hoeverre bent u het ermee oneens of eens dat de regering autochtone en allochtone kinderen actief over scholen gaat spreiden?
---

%
(Helemaal/ grotendeels) mee oneens 27
(Helemaal/ grotendeels) mee eens 62
Weet niet/ geen mening 11

---

Bij publicatie of verspreiding gelieve de bron: 2Vandaag/ NIPO, het marktonderzoekinstituut te vermelden.
Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Remco Frerichs (tel: 020-5225 479) of met Marcel Koning (tel: 06-51258310) van 2Vandaag.

Wilt u op de hoogte blijven van andere gratis publicaties in de toekomst, dan kunt u zich abonneren op onze attenderingsservice.

Deel: ' 62% Nederlanders voor verplichte spreiding leerlingen '
Lees ook