Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Reorganisatie treft Te Strake

Bij Te Strake in Deurne verdwijnen 65 tot 80 van de 336 arbeidsplaatsen. Aan gedwongen ontslagen kan niet worden ontkomen. De medewerkers van het bedrijf zijn hierover woensdagmiddag door de directie geïnformeerd.

Evenals vele andere hightech bedrijven in de regio Zuidoost Brabant, kampt Te Strake met een dalende omzet. Tegenvallende ontwikkelingen in een aantal industrieën, waarvoor Te Strake complexe mechatronica modules ontwikkelt en produceert, dwingen het bedrijf tot deze maatregel. Binnen de bedrijfsactiviteiten op het gebied van de automotive industrie worden geen arbeidsplaatsen afgebouwd, hier groeit de omzet dit jaar met 30%.

In overleg met de vakbonden wordt nog gewerkt aan de afronding van het sociaal plan voor de medewerkers die hun functie verliezen.

De afgelopen jaren behaalde Te Strake een ongekende omzetgroei. In 2000 bedroeg de groei nog ruim 35% ten opzichte van het jaar 1999. Het bedrijf verwacht dat vanaf 2003 weer positieve resultaten behaald zullen worden. Medewerkers die nu, als gevolg van de reorganisatie, hun baan kwijtraken, zullen te zijner tijd als eerste benaderd worden bij de vervulling van nieuwe vacatures.

3 oktober 2001

Deel: ' 65 tot 80 banen verdwijnen bij reorganisatie Te Strake '
Lees ook