Gemeente Tilburg

Datum
29 april 2004

E 67.000 subsidie voor project Geweld nee..

Succesvol theaterproject ook in 2004 op scholen VO

Het project 'Geweld nee .' krijgt in de schooljaren 2003-2004/2004-2005 een vervolg. Het college heeft hiervoor een subsidie van E 67.000,= beschikbaar gesteld. Het project bestaat onder meer uit een theatervoorstelling voor de derde klassen van de Tilburgse scholen voor voortgezet onderwijs.

Fragmenten uit een e-mail (mei 2003) van een leerling aan acteurs van Geweld Nee...: Ik heb net jullie voorstelling gezien. Ik vond het een super goede voorstelling.(...) Wat jullie deden was heel slim en realistisch. Jullie hebben eerst de situatie voorgespeeld en toen erover gesproken en gediscussieerd en ons manieren laten bedenken wat je moet doen in zo'n situatie zonder er zelf tussen te komen. Dat wou ik nog even zeggen, ik (en ik hoop ook anderen) heb er veel van opgestoken!!! Dank jullie wel en ga zo door!!!
(...)

Een enthousiaste reactie van een enthousiaste leerling. Want zo wordt het project Geweld Nee., dat sinds 1999 in Tilburg loopt, bij zowel scholen als leerlingen ontvangen. In 2001 is het dan ook positief geëvalueerd en is besloten om het voort te zetten. In 2004 doen alle Tilburgse scholen voor voortgezet onderwijs weer mee. Wethouder Backx: 'Met name maakt de levensechtheid van de gespeelde situaties veel indruk op de kinderen. Mede omdat dit zo'n geweldige impact heeft vindt het college het de investering waard om hiermee verder te gaan'.

Inhoud en doelstellingen project

Naast een theatervoorstelling in de klas omvat het project een nabespreking met rollenspel. Ook is er een avond voor de ouders. Doelstellingen van het project zijn: . leerlingen bewustmaken van het feit dat er bij gewelddadige incidenten drie partijen betrokken zijn: dader, slachtoffer en omstander(s); . jongeren informeren over en bewustmaken van de verstrekkende gevolgen van geweld voor slachtoffer en omstanders; . vergroten van kennis en bewustzijn bij leerlingen en docenten over de eigen mogelijkheden om geweld te vermijden en de ernst van de gevolgen van geweld te beperken. Het project wordt uitgevoerd door Oosterhoff en Wijnsma educatieve projecten.

Beleidskader

Het project valt binnen de kaders van de kadernota Jeugd 'Opgroeien in Tilburg', het 'Convenant Veilige School' en de uitgangspunten van het Algemeen Beleidsplan College 'Grenzen stellen aan onacceptabel gedrag.' Het sluit ook aan op de activiteiten in het kader van het schooladoptieplan 'Doe effe Normaal.' Daarnaast is er aansluiting op het convenant 'Veilige School' en het project 'Interculturele hofmakerij, hoe hoort het eigenlijk?' In de rapportage van de Commissie Veilig Samenleven geeft prof. dr. C. Fijnaut het belang aan van projecten als 'Doe effe Normaal' en beveelt hij intensivering aan.

Kosten

De kosten van het project bedragen E 87.000,- per schooljaar. Voor 2004 is een subsidie gevraagd van E 67.000,-. De overige kosten (E 20.000,-) worden gedragen door de scholen.

Voor de pers:
Esy Hoek, telefoon 013-542 88 35

---- --

Deel: ' 67.000 EUR subsidie voor project 'Geweld nee' in Tilburg '
Lees ook