Ingezonden persbericht


Persbericht Amsterdam, 26 september 2001

67% Amsterdammers tegen huurverhoging non-profit organisaties Peiling: Huur van ideële instellingen niet naar markt- niveau.

Uit een opiniepeiling die in opdracht van Amsterdam Anders/De Groenen gehouden is door het bureau O+S, blijkt dat 67% van de Amsterdammers vindt dat de huurprijzen voor ideële instellingen niet omhoog moeten. De kantoorruimte van non-profit en ideële instellingen wordt nu gesubsidieerd door de gemeente om deze betaalbaar te houden. De gemeente is voornemens om deze huren meer in overeenstemming te brengen met marktprijzen. Slechts 13% van de respondenten is het hiermee eens, een meerderheid van 67% is van mening dat de huur gelijk moet blijven aan het huidige prijspeil. Twintig procent heeft geen antwoord op de vraag die O+S deze zomer in een representatief opinieonderzoek voorlegde aan de Amsterdamse burgers.

Gemeentelijk onderzoek naar huurverhoging vertraagt

Verschillende maatschappelijke organisaties in de binnenstad van Amsterdam worden door enorme huurverhogingen in hun voortbestaan bedreigt. Het Latijns Amerika Centrum (LAC) aan de Nieuwe Herengracht bijvoorbeeld kreeg per juli 2000 door de Dienst Binnenstad een huurcontract aangeboden met een verhoging van ruim 200%. Op 14 december 2000 heeft de gemeenteraad een motie van Amsterdam Anders/De Groenen aangenomen waarin het Gemeentelijk Grondbedrijf wordt opgedragen een rapportage te maken van de omvang van de verhuur aan maatschappelijke, niet- commerciële instellingen en tevens de problematiek van de verhuur te beschrijven. Aangezien dit onderzoek vertraging heeft opgelopen vraagt de fractie nu een moratorium in te stellen voor de huurverhoging tot de uitslag van dit onderzoek bekend is en er een aanvaardbare oplossing is gevonden.

Actie vandaag: Paard van Troje bij Stadhuis

Vandaag wordt er in Amsterdam door de 'Vereniging De Vrije Ruimte' actie gevoerd tegen het tekort aan vrijplaatsen in Amsterdam. In deze vereniging werken onder meer het Latijns Amerika Centrum, Het Fort van Sjakoo en Ruigoord samen. Met een zes meter hoog Paard van Troje dat over de Amstel wordt aangevoerd wil men rond 15.30 uur het stadhuis gaan belegeren waar op dat moment de commissie Volkshuisvesting vergadert. Amsterdam Anders/De Groenen is net als de manifestanten van mening dat Amsterdam zonder de vrijplaatsen een saaie aangeharkte monocultuur dreigt te worden.

Deel: ' 67% Amsterdammers tegen huurverhoging non-profitorganisaties '
Lees ook