67 Procent lokale politici wil hardere aanpak voor naleving rookverbod


AMSTERDAM, 20140130 -- Een ruime meerderheid van de gemeentebestuurders en gemeenteraadsleden is van mening dat een hardere aanpak is vereist voor naleving van het rookverbod in de horeca. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau DirectResearch onder 1.100 gemeentebestuurders en -raadsleden. Aanleiding voor het onderzoek waren de cijfers uit inspecties van de NVWA, waaruit naar voren kwam dat ruim vijf jaar na de invoering van het rookverbod in meer dan een derde van de cafés nog altijd gerookt wordt. Uit het onderzoek van DirectResearch blijkt niettemin dat twee derde van de lokale politici het overheidsbeleid van rookvrije horeca in Nederland (grotendeels) geslaagd vindt. .

Strengere handhaving rookverbod gewenst

Opvallend is dat hoewel een meerderheid van de lokale politici het overheidsbeleid van rookvrije horeca in Nederland grotendeels geslaagd vindt, twee derde van hen desondanks pleit voor een hardere aanpak voor naleving van het rookverbod in de horeca. Een meerderheid binnen deze groep is van mening dat horecagelegenheden vaker gecontroleerd moeten worden. Ook pleit men regelmatig voor een tijdelijke sluiting van horecagelegenheden die stelselmatig het rookverbod negeren, bijvoorbeeld voor een periode van twee weken, en voor hogere boetes voor het overtreden van het rookverbod:

  1. Horecagelegenheden moeten vaker gecontroleerd worden (60%)
  2. Horecagelegenheden die stelselmatig het rookverbod negeren, moeten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld twee weken, worden gesloten (58%)
  3. De boetes voor het overtreden van het rookverbod moeten worden verhoogd (28%)

Totaalverbod leidt tot afname aantal overtredingen

Staatssecretaris van Rhijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport streeft naar een volledig rookvrije horeca per 1 juli 2014. Het rookverbod geldt dan ook voor kleine cafés zonder personeel, voor welke nu nog een uitzonderingsregel geldt. Twee derde van de lokale politici verwacht dat het aantal overtredingen door horecagelegenheden zal afnemen met de intrede van het totaalverbod, waarbij 9% verwacht dat de horeca uiteindelijk 100% rookvrij zal zijn. Anderen verwachten geen effect van het totaalverbod (27%) of vermoeden dat er juist weer meer gerookt zal gaan worden in horecagelegenheden, het algeheel rookverbod ten spijt (7%).

Alcoholverbod naar verwachting beter nageleefd door horeca dan rookverbod

Met ingang van 1 januari 2014 geldt de leeftijdsgrens van 18 voor de verkoop van alcohol (en tabak), onder andere in horecagelegenheden. Iets meer dan de helft van de lokale politici (53%) verwacht dat horecagelegenheden het verkoopverbod van alcohol aan jongeren meer zullen naleven dan het rookverbod. Een derde verwacht geen verschil, terwijl 14% vermoedt dat horecagelegenheden het alcoholverbod juist minder goed zullen naleven.

Meerderheid tegen inzet minderjarige loktieners

Ruim twee derde van de lokale politici (70%) is tegenstander van de inzet van minderjarige loktieners in de horeca door gemeenten. Hiermee steunt men het recente besluit van de gemeente Utrecht om geen loktieners meer in te zetten bij alcoholcontroles in de horeca. De boete die eerder deze maand werd opgelegd na een bezoek van een loktiener aan het café Stairway to Heaven van bekende Utrechter Henk Westbroek, wordt ingetrokken.

Naleving leeftijdsgrens in 2018

Ruim vijf jaar na de invoering van het rookverbod wordt in meer dan een derde van de cafés nog altijd gerookt, zo blijkt uit inspecties van de NVWA. In 2018, ruim vijf jaar naar de verhoging van de leeftijdsgrens, verwacht meer dan drie kwart (79%) van de lokale politici dat maximaal 30% van de cafés en discotheken nog alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verkoopt. 9% verwacht dat alle horecagelegenheden het beleid zullen naleven.

Over het onderzoek

Het onderzoek heeft in de periode 23-29 januari plaatsgevonden en is uitgevoerd onder 1.100 respondenten: burgemeesters, raadsleden en wethouders. Zij vertegenwoordigen ruim 350 gemeenten en zijn lid van de lokale politieke partijen CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Lokale partij, Partij voor de Dieren. PvdA, PVV, SGP, SP en VVD.

Over DirectResearch

DirectResearch is een online marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige en representatieve onderzoeken. DirectResearch hanteert hierbij verschillende online onderzoeksmethoden: grootschalig onderzoek onder de Nederlandse bevolking via het EUpanel, via de DirectCommunity in een gesloten forum waar gesproken wordt over specifieke onderwerpen, producten, diensten of campagnes, onderzoek onder een bestaand e-mailbestand of kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder een eigen ‘close-user-group’. Onderzoeken variëren van een uitgebreid imago- of tevredenheidsonderzoek, tot het testen van een specifieke uiting of product.

 


Deel: ' 67 Procent lokale politici wil hardere aanpak voor naleving rookverbod '


Lees ook