Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

6de provinciale prijs voor toerisme
Brugge, 13/7/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 14 juli 1999
99/DPC/PB/Nr. 139

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

6DE PROVINCIALE PRIJS VOOR TOERISME

De provincie West-Vlaanderen wil in het kader van haar toeristisch beleid de aandacht vestigen op vernieuwende projecten en organiseert daarom een tweejaarlijkse prijs voor toerisme.

De 6de editie heeft de milieuzorg in de toeristisch-recreatieve sector als thema. Meer info vindt u in de folder die we als bijlage bij dit persbericht bezorgen.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN BIJ DE DIENST TOERISME EN RECREATIE PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE, ABDIJBEKESTRAAT 9 TE 8200 SINT-ANDRIES (BRUGGE)
TEL : 050/40.32.78

Deel: ' 6de provinciale prijs voor toerisme West-Vlaanderen '
Lees ook