Provincie Overijssel

Zwolle, 23 augustus 1999

f. 7,5 MILJOEN VOOR WESTERMAAT CAMPUS/EXPRES HENGELO

Het ministerie van Economische Zaken investeert een bedrag van f. 7,5 miljoen in het project Westermaat Campus/Expres Hengelo. Staatssecretaris drs. G. Ybema van Economische Zaken heeft dit economisch gedeputeerde mr. J. Oosterhof van de provincie Overijssel vandaag laten weten. Het geld komt uit de zogeheten StiREA pot (Stimulering regionale economische ontwikkelingen). Het tweede project dat door de provincie is ingediend, de Zuiderzeehaven in Kampen, komt in ieder geval dit jaar niet in aanmerking voor een StiREA bijdrage. Ook het derde door de provincie ingediende project, de revitalisering van de toeristische functie Brederwiede komt niet voor een StiREA bijdrage in aanmerking, zo werd vandaag bekend. De provincie Overijssel is tevreden met de toezegging voor Westermaat Campus/Expres Hengelo. Het gaat hier om de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein van bruto 55,5 hectare. Het project, dat deel uitmaakt van het Masterplan Westermaat, levert tussen de 900 en 1200 nieuwe arbeidsplaatsen op. De ontwikkeling van Westermaat Campus/Expres Hengelo betekent een wezenlijke uitbreiding van het aanbod kwalitatief hoogwaardig bedrijventerreinen in de regio Twente. Met de aanleg van het bedrijventerrein is in totaal een bedrag van f.
73 miljoen gemoeid.

Zuiderzeehaven

GS betreuren het ten zeerste dat het project Zuiderzeehaven Kampen bij deze verdeling van de StiREA middelen buiten de boot is gevallen temeer daar de gemeente Kampen en de provincie Overijssel reeds substantiële bijdragen voor de aanleg van de haven beschikbaar hebben gesteld. De nieuwe Zuiderzeehaven komt ten noordoosten van de Haatlandhaven en de stad Kampen te liggen. De haven wordt direct bereikbaar voor kustvaartschepen en tweebaksduwvaart met een laadvermogen van 6000 ton. Met de aanleg is in totaal een bedrag van f. 53 miljoen gemoeid. Op termijn brengt de komst van de haven ruim
1500 nieuwe arbeidsplaatsen met zich mee. Het provinciaal bestuur gaat zich de komende weken in overleg met de gemeente Kampen en de Stuurgroep Zuiderzeehaven bezinnen op de nu ontstane situatie. GS vinden het ook jammer dat het project in Brederwiede dit jaar niet voor een StiREA bijdrage in aanmerking komt. Ook in dit geval zal na terugkoppeling met de gemeente bekeken worden welke vervolgstappen gezet moeten worden in het kader van dit project.

Nadere inlichtingen: Toon Schuiling, team Communicatie telefoon 038 -
4 25 23 12

99/139

Deel: ' 7,5 miljoen voor Westermaat Campus/Expres Hengelo '
Lees ook