novem

7,7 miljoen euro voor goederenvervoerprojecten met minder co2-uitstoot

demissionair minister netelenbos van verkeer en waterstaat heeft 7,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor goederenvervoerprojecten die zorgen voor vermindering van co2-uitstoot. de bijdrage maakt deel uit van het co2-reductieplan verkeer en vervoer en heeft tot doel de uitstoot van co2 in het goederenvervoer te beperken. voor de eerste indieningsperiode die loopt van 15 mei 2002 tot en met 16 september 2002 is 3 miljoen euro beschikbaar.

het programma biedt zelfstandige ondernemers, bedrijven en brancheorganisaties financiële ondersteuning tot maximaal 40% van de investeringskosten. binnen- en kustvaartprojecten en weg- en railvervoerinitiatieven van bijvoorbeeld scheepsbouwers, distributeurs en toeleveranciers komen in aanmerking voor subsidie. niet alleen technische aanpassingen aan voer- of vaartuig maar ook logistieke verbeteringen zoals bijvoorbeeld het slimmer organiseren van de transportroute of het verschuiven van wegtransport naar rail of water, kunnen zorgen voor co2-reductie. daarom kunnen ook deze projecten subsidie krijgen.

van belang is dat de projecten een aanzienlijke bijdrage leveren aan de reductie van de co2-uitstoot. projecten moeten minimaal 1 kiloton co2 besparen op de levensduur van het voer- en vaartuig. verder geldt dat projecten die de meeste co2 besparen voor het minste subsidiegeld de grootste kans maken op subsidie. daarnaast komen ook projecten in aanmerking voor subsidie die door middel van kennisoverdracht in de toekomst tot co2-reductie gaan leiden.

organisaties kunnen projectvoorstellen indienen bij het projectbureau co2-reductieplan. het projectbureau voert voor het ministerie van verkeer en waterstaat het subsidieprogramma co2-reductie goederenvervoer 2002 uit. het projectbureau co2-reductieplan is een samenwerkingsverband van novem en senter en heeft reeds vier jaar ervaring met het stimuleren van co2-reductie binnen verschillende sectoren van de economie.

meer informatie: www.co2-reductie.nl

Deel: ' 7,7 Miljoen voor goederenvervoerprojecten met minder CO2-uitstoot '
Lees ook