Provincie Overijssel

Zwolle, 14 september 1999

RUIM 7 MILJOEN VOOR STADS- EN DORPSVERNIEUWING IN OVERIJSSEL

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben 22 projecten gehonoreerd, die in aanmerking komen voor het provinciale stads- en dorpsvernieuwingsfonds 2000. De projecten zijn ingediend door 14 gemeenten in Overijssel en hebben betrekking op de sanering van milieuhinderlijke bedrijven en de verbetering van de openbare ruimte. Dit is de laatste verdeelronde. Vanaf 2000 komt er een nieuw beleid "Investeringsbeleid stedelijke vernieuwing".

Sanering

Voor de sanering van milieuhinderlijke bedrijven zijn in totaal zeven projecten gehonoreerd. Het gaat hier vooral om bedrijven die overlast in de woonbebouwing veroorzaken en waarbij sanering of verplaatsing noodzakelijk is.

Gemeente Nummer Project Bedrag (f.)

Hardenberg 5.3 Saneringsplan De Brink 1.000.000,--

Raalte 11.1 Saneringsplan HEVEA 350.000,--

Tubbergen 13.1 Saneringsplan Kemperink c.a. 750.000,--

Vriezenveen 14.1 Saneringsplan Dasselaar Transport 100.000,--

Vriezenveen 14.2 Saneringsplan Dasvee 100.000,--

Wierden 15.1
15.2 Saneringsplan Coberco
Saneringsplan Woolderink 275.000,--

50.000,--
Totaal 2.625.000,--

Woonomgeving

Bij het verbeteren van de openbare ruimte gaat het om projecten gericht op woonomgevingsverbeteringsplannen en herinrichtingsplannen. Aan acht woonomgevingsverbeteringsprojecten is een bijdrage toegekend. Het gaat hier om projecten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de woonomgeving, eventueel in combinatie met woningverbeteringen.

Gemeente Nummer Project Bedrag (f.)

Diepenheim 3.1 Grotestraat c.a. 741.830,--

Haaksbergen 4.1/2/3 Merelstraat e.a. 335.150,--

Hardenberg 5.1 Verbetering omg. Gamma 108.000,--

Hellendoorn 6.1/2 Mensinkweg,2e fase e.a. 189.040,--

Wijhe 16.1 Verbetering Boerhaar 141.750,--

Totaal 1.515.770,--

Herinrichting

Er zijn zeven herinrichtingsplannen gehonoreerd. Deze plannen hebben betrekking op projecten, waarbij het gaat om (functie-) verandering van de bebouwde omgeving en van de infrastructuur.

Gemeente Nummer Project Bedrag (f.)

Brederwiede 2.1 Molenstraat 95.400,--

Haaksbergen 4.4 Marktpassage 1.000.000,--

Hardenberg 5.2 Stationsomgeving 450.000,--

Olst 9.1 Dorpskern Boskamp 387.000,--

Oldenzaal 10.1 Tijgaardenstraat 153.340,--

Steenwijk 12.1 Steenwijk-West 1.000.000,--

Zwartsluis 17.1 Prinsessebuurt c.a. 214.580,--

Totaal 3.300.320,--

Nadere informatie: team Communicatie, Petra Timmer, telefoon 038 425
23 18

99/152

De projecten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn:

Gemeente Sanering
milieuh.

bedrijven Saneringsplan Openbare

ruimte Verbeterings- en herinrichtingsplannen Totaal per

gemeente

Brederwiede 0 0 95.400 Molenstraat 95.400

Diepenheim 0 0 741.830 Grotestraat c.a. 741.830

Haaksbergen 0 0 1.335.150 Marktpassage

Merelstraat e.a. 1.335.150

Hardenberg 1.000.000 De Brink 558.000 Stationsomgeving

Verbetering omg. Gamma 1.558.000

Hellendoorn 0 0 189.040 Mensinkweg 2e fase e.a. 189.040

Olst 0 0 387.000 Dorpskern Boskamp 387.000

Oldenzaal 0 0 153.340 Tijgaardenstraat 153.340

Raalte 350.000 HEVEA 0 0 350.000

Steenwijk 0 0 1.000.000 Steenwijk-West 1.000.000

Tubbergen 750.000 Kemperink c.a. 0 0 750.000

Vriezenveen 200.000 Dasselaar Transport

Dasvee 0 0 200.000

Wierden 325.000 Coberco Woolderink 0 0 325.000

Wijhe 0 0 141.750 Verbetering Boerhaar 141.750

Zwartsluis 0 0 214.580 Prinsessebuurt c.a. 214.580

Totaal 2.625.000 0 4.816.090 0 7.441.090

Deel: ' 7 miljoen voor stads- en dorpsvernieuwing in Overijssel '
Lees ook