Gemeente Purmerend

Persbericht

PURMEREND: 70.000 INWONERS!

Purmerend verwelkomt woensdag 20 oktober 1999 haar 70.000ste inwoner. Bekend is dat de nieuwe Purmerender of Purmerendse in de VINEX-locatie Weidevenne in een van de twee torentjes van een appartementengebouw aan de Indusstraat woont. Tijdens een diner in een Purmerends restaurant, waarvoor alle bewoners van de torentjes zijn uitgenodigd, maakt burgemeester Th. van Dam om 18.45 uur bekend wie 70.000ste is. Dat gebeurt via een loting. De nieuwe Purmerender ontvangt uit handen van de burgemeester een cadeau.

Groei van Purmerend
Vissers die rond het jaar 1000 het Purmermeer bevoeren, konden niet bevroeden dat 1000 jaar later 70.000 mensen op de bodem van datzelfde meer zouden wonen en dat er een bos (Purmerbos) zou groeien. De grote woningbehoefte in de regio Amsterdam in de vijftiger jaren was er de oorzaak van dat Purmerend door het Rijk werd aangewezen om te gaan bouwen voor Amsterdam: Purmerend kreeg in 1963 de groeikernfunctie (die in 1989 werd beëindigd). Voor die groei werd de eerste paal in 1955 geslagen. Vier jaar later had Purmerend 10.000 inwoners. In 1972 was sprake van een uitgroei tot 100.000 inwoners. Door een wijziging in het streekplan werd dat aantal twee jaar later teruggebracht tot 65.000.
Intussen telde Purmerend in 1974 al 30.00 zielen. Van 40.000 in 1982, via 50.000 in 1985 verwelkomde het gemeentebestuur in 1990 haar 60.000ste inwoner. En nu dan de 70.000ste in Purmerends nieuwste wijk Weidevenne! Maar de groei in Weidevenne is er nog niet uit, in 2005 verwacht het gemeentebestuur de 80.000ste Purmerender te kunnen begroeten.
maandag 25 oktober 1999

© 1997 DSP, Digitale Stad Purmerend

Deel: ' 70.000 inwoners in Purmerend '
Lees ook