75 gemeenten werken met JOGG-aanpak


DEN HAAG, 20141117 -- Vandaag maakte Paul Rosenmöller, ambassadeur Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) bekend dat Brummen de 75ste gemeente is die met de JOGG-aanpak aan de slag gaat. De lokale integrale aanpak leidt tot betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten én voor meer aandacht voor voeding en beweging voor kinderen. Daarmee brengen gemeenten meer kinderen op gezond gewicht.

"Het is fantastisch dat nu al in 75 gemeenten met de JOGG-aanpak wordt gewerkt. En dat terwijl een motie van de Tweede kamer dit aantal pas volgend jaar vereist. Het betekent dat in die gemeenten publieke en private partijen intensief met elkaar samenwerken en dat ook meerdere jaren zullen volhouden. Nu komt het er op aan het verschil te maken en een gezonde leefstijl op zoveel mogelijk plekken de normaalste zaak van de wereld te laten zijn", aldus Paul Rosenmöller, ambassadeur Jongeren Op Gezond Gewicht.

De bekendmaking vond plaats tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Schilderswijk in Den Haag, JOGG-gemeente van het eerste uur. Tijdens het werkbezoek maakte de staatssecretaris kennis met de activiteiten en resultaten van de lokale Haagse JOGG-aanpak (Haagse Aanpak Gezond Gewicht). Ook was er specifiek aandacht  voor de aanpak van gezondheidsproblemen in de groep met een lage sociaal-economische status.

“Dat er nu 75 gemeenten actief aan de slag zijn met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een mooie mijlpaal. De grote kracht van JOGG is dat je niet alleen naar kinderen en jongeren kijkt maar veel breder naar iedereen die iets kan bijdragen: gemeente, scholen, buurthuizen, sportclubs, ondernemers, noem maar op. Samen maak je het verschil voor een gezondere omgeving om in op te groeien en met succesvolle resultaten. In een aantal gemeenten die al langer met JOGG bezig zijn, neemt het aantal kinderen met overgewicht af. Op naar de volgende 75 JOGG gemeenten!”, aldus staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Op 23 november 2009 ondertekenden Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met ruim 20 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Convenant Gezond Gewicht. Zij spraken onder meer af naar aanleiding van de Motie Wiegman om jaarlijks minimaal 15 gemeenten te committeren aan de JOGG-aanpak. Met de gemeente Brummen erbij is het te behalen doel van 75 JOGG-gemeenten in 2015, nu al bereikt.


Deel: ' 75 gemeenten werken met JOGG-aanpak '
Lees ook