Gemeente Haarlem

Schooltuin Cornelia Westendorp viert 75-jarig jubileum

De oudste Haarlemse schooltuin in de Van Dortstraat viert op woensdag 15 september haar 75ste verjaardag. Al in 1919 wilde mejuffrouw Cornelia Westendorp een tuin voor de jeugd beginnen. In 1924 was het zover dat "De Vereeniging voor School- en Werktuinen" in Haarlem werd opgericht. Men kon een schooltuin beginnen op een perceel grond aan de Haarlemse stadsrand. Sinds die tijd hebben generaties leerlingen er hun tuintjes gehad. Een voorzichtige schatting komt uit op 45.000 leerlingen!

De doelstellingen van 1924 luiden onder meer: "...oog krijgen voor het schoone in de natuur en belangstelling voor het leven van dieren die den mensch nuttig of schadelijk zijn..." en "...ouders en kinderen zullen het stoffelijk voordeel, dat de tuinen opleveren, op groote prijs stellen". De volgende uitspraak heeft ook enige actualiteitswaarde: "Als de kinderen op aangename en nuttige wijze de tijd doorbrengen, zullen zij niet meer zoo verlangen naar allerlei feestjes en andere vermakelijkheden, die meest voor hun beurzen toch te kostbaar zijn". Meer over de geschiedenis van de tuin staat in een leuke brochure die enkele jaren terug is samengesteld

Groenleerwerkplaats

De Groenleerwerkplaats is sinds afgelopen voorjaar op de locatie van de jubilerende tuin gevestigd. De Groenleerwerkplaats begeleidt jongeren bij het opdoen van werkervaring in groenaanleg en - onderhoud en geeft dus op eigentijdse wijze invulling aan de doelstellingen van Cornelia Westendorp.

14 september 1999

persberichten

Deel: ' 75-jarig jublieum schooltuin Cornelia Westendorp Haarlem '
Lees ook