X
X
X Gemeente Amsterdam


75 MILJOEN VOOR OPTIMALISERING GRONDGEBRUIK IN AMSTERDAM

De gemeente Amsterdam heeft een budget van 75 miljoen gulden beschikbaar gesteld om projecten te stimuleren waarin intensiever grondgebruik wordt gecombineerd met een kwaliteitsverbetering van die ruimte. Voor dit jaar heeft de gemeente besloten om 48 aanvragen te honoreren voor een totaalbedrag van 8,1 miljoen gulden.

Het is de bedoeling om elk jaar een aanvraagronde te organiseren. De eerste ronde leverde 83 aanvragen op uit alle delen van de stad. Deze aanvragen werden door het coördinatieteam Optimalisering Grondgebruik beoordeeld. In het meerjarenprogramma 1999 is voorgesteld hoe in de komende jaren met het stimuleringsbudget zal worden omgegaan.

Van de ingediende aanvragen werden er 48 gehonoreerd. Het gaat in dit eerste jaar vooral om onderzoeken die tot bijzondere en vernieuwende oplossingen moeten leiden in de uitvoeringsfase. Voor 30 onderzoeken wordt in totaal 3,4 miljoen gulden uitgetrokken. Belangrijke thema's zijn daarbij: gebouwde parkeervoorzieningen onder of in bestaande bouwblokken, menging van functies door middel van het combineren van scholen met woningen of andere voorzieningen in één gebouw en intensiever gebruik van bedrijventerreinen.

Hoewel het budget vooral bedoeld is als stimulans in de uitvoeringsfase is het niet verwonderlijk dat er weinig uitvoeringsbijdragen gevraagd zijn voor 1999: bij uitvoering op een dergelijk korte termijn is de financiering vaak al rond. Eén uitvoeringsproject kan nog in 1999 rekenen op een bijdrage uit het stimuleringsbudget, de Esprit scholengemeenschap op het Marcanti-terrein. Voor een aantal andere uitvoeringsprojecten is een reservering gemaakt. Nu zoveel onderzoek wordt uitgezet naar optimale oplossingen is de verwachting dat het type aanvragen in de volgende rondes zal verschuiven van onderzoek naar uitvoering.

Amsterdam, 27 mei 1999

Pb-52 Paul van Yperen 5523246

Deel: ' 75 miljoen voor optimalisering grondgebruik in Amsterdam '
Lees ook