Ingezonden persbericht


Persbericht | |

 |    | |    | |Bestemd voor   |Vakgroep    |Datum    | |Sociaal-economische |      |28 augustus 2007  | |redactie    |      |      | 
 |               | 
 |7800 foto's voor eerlijke wereldhandel     | |               | 
ICCO en CNV Jongeren hebben tot nu toe 7800 foto's verzameld voor de campagne Aanpakken die Handel, waaronder die van Waldema Torenstra, Cas Jansen, Annemarie Jorritsma, Koert-Jan de Bruin en de bands Moss en Aux Raus. De fotohandtekeningen zullen eind oktober aangeboden worden aan Haagse politici om hen ertoe te bewegen zich in te zetten voor eerlijke wereldhandel.

Als gevolg van oneerlijke handel tussen Europa en ontwikkelingslanden wordt miljoenen mensen daar de kans ontnomen om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Als de Europese Unie zijn zin krijgt, zijn straks nog veel meer mensen slechter af. ICCO & CNV jongeren willen dat er een einde komt aan oneerlijke handel tussen Europa en ontwikkelingslanden. Tot eind oktober zamelen zij nog fotohandtekeningen in via: www.aanpakkendiehandel.nl

De fotohandtekeningen worden verzameld om politici wakker te schudden en ze te laten realiseren dat deze manier van wereldhandel niet langer kan.

"Lokale boeren kunnen niet concurreren tegen de goedkope Europese importen. De toekomst van miljoenen mensen in ontwikkelingslanden staat op het spel door oneerlijke handelsregels, of het nu gaat om voedsel, medicijnen of basisvoorzieningen als water en elektriciteit", zegt Klaas Pieter Derks, voorzitter van CNV Jongeren.

ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, zet zich in voor een wereld zonder armoede of onrecht. De vakbond CNV Jongeren komt op voor de belangen van jongeren op de arbeidsmarkt zowel in Nederland als in andere landen.

Voor nadere informatie
VIP Pagina handtekeningen:
http://www.aanpakkendiehandel.nl/handel/fotos.phtml?p=Fotos&gallery=10&page=1 CNV Jongeren, Klaas Pieter Derks: 030-7511857, 06-42038626 De fotohandtekeningen zijn te zien op www.aanpakkendiehandel.nl


---- --

Deel: ' 7800 Foto's voor eerlijke wereldhandel '


Lees ook