Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER MIEKE VOGELS VLAAMS

MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE KANSEN 20 september 2001

787,6 miljoen van sociaal energiefonds voor Vlaanderen

Vandaag keurde de Federale regering het voorontwerp van wet goed in verband met de verdeling van de middelen van het sociaal energiefonds. Dit fonds wordt door de energiesector gefinancierd.

Het wetsontwerp werd opgesteld binnen de interministerile conferentie maatschappelijke integratie en sociale economie waar minister Mieke Vogels de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigt.

De Vlaamse Gemeenschap is betrokken partij omdat met deze regelgeving de financiering wordt geregeld van de door Vlaanderen erkende diensten schuldbemiddeling en het sociaal preventief energiebeleid.

Minister Vogels is dan ook verheugd dat in het wetsontwerp expliciet wordt verwezen naar het Vlaamse beleid en regelgeving.

Zo wordt bij de toewijzing van de 589,5 miljoen aan het ocmw voor de inrichting van een erkende dienst schuldbemiddeling niet alleen de koppeling gemaakt met de Vlaamse erkenningsvoorwaarden maar ook de mogelijkheid geboden om met de private erkende
schuldbemiddelingsdiensten een samenwerkingsverband op te starten.

Hiermee wordt opnieuw een impuls gegeven om concrete stappen te zetten in de richting van de uitbouw van een sociaal huis. Door de samenwerking tussen ocmw's en autonome centra algemeen welzijnswerk op het vlak van schuldbemiddeling, nemen beide organisaties het voortouw in de realisering van n van de belangrijke pijlers van het lokaal sociaal beleid.

Verder wordt met dit ontwerp het ocmw ertoe aangezet om ook een preventief beleid inzake energielevering te voeren. Uit gesprekken met mensen die in armoede leven blijkt dat hun energiekosten gemiddeld hoger liggen. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de slechte leefomstandigheden (bijvoorbeeld slecht gessoleerde woningen) en het ontbreken van de middelen voor de aankoop van duurzamere (maar meestal duurdere) energietoestellen. Met de 198,1 miljoen kunnen de ocmw's hier ondermeer aan tegemoet komen.

info : Sylvie Fabr, woordvoerster van
minister Vogels - tel. 02/553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

Deel: ' 787,6 Miljoen van sociaal energiefonds voor Vlaanderen '
Lees ook