Novem


7e Energieconversiedag 1999

17/11/1999 17/11/1999
FIGI te Zeist

Op 17 november 1999 organiseert Novem, programma NECST (Nieuwe Energie Conversie Systemen en -Technologiën) , in het FIGI te Zeist de zevende Energieconversiedag. Centraal staat op deze dag de dialoog tussen vragers en aanbieders van technologiën op het gebied van energieconversie en systeemvernieuwing. De Novem Energieconversiedag staat sinds 1992 garant voor spraakmakend debat over de toekomstige energievoorziening.

Programma
Op de Energieconversiedag 1999 worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energieconversie en energievoorziening gepresenteerd en bediscussieerd. Het aandragen van perspectieven voor een duurzame energievoorziening staat centraal. Aan de vraagkant presenteren vertegenwoordigers uit de industrie, bouw- en energiewereld hun uitdagingen en behoeften voor wat betreft nieuwe
energieconversiesystemen en -technologiën. Veel aandacht zal uitgaan naar het bedrijfseconomisch perspectief en de vraag welke functies deze concepten gaan vervullen.Aan de aanbodkant krijgen allereerst onderzoeksinstellingen, als potentiële ontwikkelaars van nieuwe concepten, de gelegenheid aan te geven hoe zij strategisch op deze uitdagingen inspelen. Daarna laten uitvinders, onderzoekers en innovators zien hoe zij op deze uitdagingen ingaan.

Ideeënmarkt
De uitvinders, onderzoekers en innovators presenteren hun nieuwste ideeën en concepten op het gebied van energieconversie en systeemvernieuwing. De deelnemers van de Energieconversiedag nomineren hieruit de meest aansprekende concepten en de meest kansrijke concepten gericht op energiebesparing.In het debat wordt aan de hand van deze winnende concepten gediscussieerd over de wijze waarop de afstand tussen vraag en aanbod op het terrein van de energieconversie overbrugbaar is. Voor beide gekozen concepten wordt een aanmoedigingsprijs gegeven van elk f 5.000,-

Bestemd voor:
Onderzoekers, uitvinders, innovators, energiebedrijven, kennisinstituten, industrie, adviesbureaus en beleidmakers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van duurzamere energieconversie- en distributiesystemen.

Kosten:
De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen NLG 275,-

Deelname:
Geïnteresseerden kunnen meer informatie en/of aanmelden via het hieronder vermelde e-mail adres.

Meer informatie
Heeft u inhoudelijke vragen? Neemt u dan contact op met Novem BV: dr.ir. A.H.M. Kipperman, telnr. 030-2393428, faxnr. 030-2316491, e-mail: A.Kipperman@novem.nl ofde heer drs. S. Wink
(communicatie-adviseur) telnr. 030-2393641, faxnr. 030-2316491, e-mail: S.Wink@novem.nl

Aanvraag aanmeldingsformulier: mh@cantrijn.nl

A9942ME1

Deel: ' 7e Energieconversiedag 1999 '
Lees ook