Provincie Zuid-Holland


21-12-1999

Provincie geeft 8 ton voor bodemsanering


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vandaag vier subsidieaanvragen voor bodemsaneringsprojecten goedgekeurd. Het totaal van de subsidiebijdragen is acht ton.

De subsidies worden beschikbaar gesteld aan projecten, waarbij naast het milieu ook andere maatschappelijke ontwikkelingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld een woonwijk die door sanering van de grond, eerder gebouwd kan worden. Of het uitvoeren van een bodemsanering, noodzakelijk om een bedrijventerrein te kunnen inrichten. Soortgelijke overwegingen kunnen ook plaatsvinden bij stadsvernieuwing en infrastructuurontwikkeling. Met de bijdrage van de provincie kunnen de financiële drempels voor zon project worden weggenomen.

Inwoners, bedrijven en overheden krijgen drie keer per jaar de gelegenheid om aanvragen voor een bijdrage uit deze stimuleringsregeling in te dienen. Dit keer zijn de volgende aanvragen goedgekeurd:

Aanvrager

Project

Subsidie

Oranjewoud B.V.

Onderzoek Nieuwkoopse Plassen, Stortplaats Zuideinde, Voorwetering, Nieuwkoop

Fl. 195.500

JeWe B.V.

Sanering Schelluinsestraat 25-29 Gorinchem

Fl. 200.000

Gemeente Dordrecht

Sanering Visserskade 50A Dordrecht

Fl. 174.000

Spectrum

Sanering Pauwmolen, Delft

Fl. 220.000

Tot eind december kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor de 3e ronde van de stimuleringsregeling bodemsanering.

Deel: ' 8 ton voor bodemsanering in Zuid-Holland '
Lees ook