Algemene Onderwijsbond


Grote waardering voor de specifieke maatregelen 85 procent AOb-stakers stemt in met cao-akkoord

Van de AOb-leden die hebben deelgenomen aan de stakingen in december en januari stemt 84,5 procent in met het onderhandelaarsakkoord dat 3 februari werd gesloten. Veel waardering bestaat voor de specifieke salarismaatregelen die zijn afgesproken. Het verdwijnen van de competentiebeloning en de verlaging van de ziektekostenvergoeding krijgen overweldigende steun. Dit blijkt uit een enquˆte die in opdracht van het hoofdbestuur is afgenomen onder 1595 stakende AOb-ers. De groep vormt een representatieve steekproef van de ongeveer 40.000 AOb-leden die deelnamen aan de stakingsacties.

Het cao-akkoord krijgt van 52,7 procent van de stakers een voldoende, dertig procent vindt het goed en 1,8 procent noemt het zeer goed. Onvoldoende is het akkoord in de ogen van 14,7 procent, slechts 0,8 procent heeft er geen goed woord voor over. In het voortgezet onderwijs is de reactie wat meer terughoudend. Bijna twintig procent van de ge‰nquˆteerden geeft een onvoldoende. In het primair onderwijs is dit slechts tien procent. Vrouwen lijken iets meer tevreden dan mannen, maar de verschillen gaan niet verder dan enkele procenten. De AOb-leden zijn over de algemene salarisverhoging wat minder tevreden dan over de specifieke maatregelen. Van deze laatste ontmoet het verkorten van de salarislijnen het meeste instemming. Onderwijspersoneel komt hierdoor eerder aan het maximuminkomen. De ge‰nquˆteerden vellen een scherp oordeel over de prestatiebeloning, die de regeringsfracties in de Tweede Kamer in het onderwijs willen invoeren. Bijna veertig procent vindt het zeer goed dat het idee is verdwenen uit het cao-akkoord en ruim dertig procent vindt het goed. Slechts vijftien procent is hierover ontevreden. Opvallend is dat directieleden hier precies zo over denken als leraren. Het onderzoek werd in opdracht van het AOb-bestuur uitgevoerd door het bureau BSC in Groningen.

Zoekwoorden:

Deel: ' 85 procent AOb-stakers stemt in met cao-akkoord '
Lees ook