Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-022
DATUM: 11 februari 1999

8ste Conferentie Europees Scholieren Parlement Flevoland

Woensdag 17 februari 1999 om 15.00 uur opent de kandidaat Europarlementariër VVD, de heer H. Vermeer, de achtste conferentie van Europees Scholieren Parlement Flevoland in de Statenzaal van Het Provinciehuis. Het Europees Scholieren Parlement Flevoland is samengesteld uit 63 leerlingen van de scholengemeenschappen Zuyderzee college, ISG het Baken, OSG De Rietlanden, SG Lelystad en ISG Arcus. Zij vertegenwoordigen in de vergaderingen verschillende landen. Op 18 februari 1999 vinden de commissievergaderingen plaats en worden resoluties opgesteld. De onderwerpen die worden behandeld zijn: - het vraagstuk van de uitbreiding van de Europese Unie (Commissie Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Defensie) - het vraagstuk van de harmonisatie van wetgeving binnen de Europese Unie ten aanzien van asielzoekers en immigranten (Commissie Binnenlandse Zaken en Openbare Vrijheden) - het vraagstuk van de haalbaarheid van de Europese identiteit (Commissie Cultuur, Jeugd Onderwijs en Media) - het vraagstuk van de waterbeheersing (Commissie Milieu, Volksgezondheid en Consumentenbescherming) De Algemene Vergadering op 19 februari wordt om 09.00 uur geopend door de griffier, de heer H. Minekus en wordt vanaf 13.15 bijgewoond door mevrouw B.J. van Sminia, presidente van het Model European Parliament Nederland. Deze vergadering is openbaar en kan door iedereen die geïnteresseerd is, worden bezocht. De Algemene vergadering wordt om 16.00 uur afgesloten door drs. R.J. Goedbloed, Europarlementariër VVD. De conferentie is een voorbereiding op de vergadering van het Model Europian Parliament Nederland in Den Haag. De provincies zijn daar elk met minimaal
10 leerlingen vertegenwoordigd. Daar worden ook de voorbereidingen getroffen voor het in een Europese hoofdstad te houden Model Europian Parliament (uit elk land 10 leerlingen). De opzet is de jongeren kennis te laten maken met de gang van zaken in het Europees Parlement en op die manier betrokken te raken bij de diverse in de Europese Unie spelende politieke onderwerpen.

Deel: ' 8ste Conferentie Europees Scholieren Parlement Flevoland '
Lees ook