9/11 Rapport

Commission Report in askSam Database

HOOFDDORP, 20040824 -- Het recent verschenen eindrapport over de gedetailleerde omstandigheden van de ramp op 11 september 2001 is op het internet gepubliceerd als paperback van Norton voor $8 en als gratis pdf file. Delen van het rapport laten zich lezen als een echte thriller terwijl de aanbevelingen om zich te wapenen tegen toekomstige terroristische aanvallen voor vele instanties interessant zullen zijn.Voor degenen die vaak informatie moeten halen uit grote hoeveelheden tekst zoals advocaten, onderzoeksjournalisten, misdaadanalisten en tal van andere kenniswerkers heeft askSam het pdf formaat, dat primair geschikt is voor het maken van afdrukken, in een askSam database gezet. Deze razendsnel doorzoekbare database versie kan gedownload worden of online worden gebruikt om snel inzicht en doorzicht te krijgen in specifieke informatie die men zoekt. U kunt zoeken met askSam of de gratis askSam Viewer.


U vindt de downloads op:


www.askSam.com/four/surf43/report.asp


On-line kijken en zoeken op:


www.askSam.com/four/surf43/viewreport.asp


askSam en het content management systeem askSam Qsite zijn bijzonder geschikt voor het opzetten van kennis- en communicatie websites waarbij grote hoeveelheden informatie snel opgezocht en gerapporteerd moeten worden.


Meer info op www.askSam.nl en http:www.Qsites.nl

Deel: ' 9/11 Commission Report in askSam Database '
Lees ook