Ingezonden persbericht


Persbericht
90-jarig bestaan Bond Heemschut
en Landelijke Heemschutdag in Amsterdam
zaterdag 25 augustus 2001

Zaterdag 25 augustus 2001 van 10:00 uur tot 18:00 uur vindt de Landelijke Heemschutdag plaats in Amsterdam. Tijdens deze dag viert Bond Heemschut met een bijzonder programma dat ze negentig jaar geleden in Amsterdam werd opgericht. Op het programma staan onder meer lezingen door bekende personen, verrassende excursies en een feestelijke afsluiting met muziek.

Bond Heemschut werd op 2 februari 1911 opgericht in de Munt te Amsterdam. Vanaf de oprichting strijdt Heemschut voor de bescherming van de historische schoonheid van Amsterdam en Nederland. Heemschut levert al 90 jaar slag om het behoud van de binnenstad en de Jordaan. Sinds 1911 pleit Heemschut voor stadsvernieuwing en een beter welstandsbeleid en tegen stadsvernieling door afbraak, doorbraken, demping van grachten en aantasting van het stadsgezicht. Heemschut stond aan de wieg van de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel en Bureau Monumentenzorg in Amsterdam en is tot op de dag van vandaag actief, zowel in Amsterdam als de rest van het land. Bekende 'gevallen' van Heemschut zijn de acties in de jaren '50 en '60 voor het behoud van de binnenstad, de Jordaan en het De Pintohuis en de strijd voor de herbouw van het Noord-Zuidhollands Koffiehuis bij het Centraal Station. Heemschut is gevestigd in het Korenmetershuis aan de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam.

De Landelijke Heemschutdag begint met een besloten ontvangst in de Aula van de Universiteit in Amsterdam. Hierbij zullen Ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, voorzitter van Bond Heemschut, Mr. M.J. Cohen, burgemeester van Amsterdam en Prof. dr. Herman Pleij een voordracht houden. Tijdens de dag zullen 400 Heemschutleden uit het hele land unieke, niet voor het publiek toegankelijke monumenten bezoeken tijdens twee excursies met als thema's 'Het Plan Zuid van Berlage' en de 'De Renaissance van de Amsterdamse havens'. De dag wordt feestelijk afgesloten met een besloten receptie en levende muziek bij Smits Koffiehuis tegenover het Centraal Station. Bij het koffiehuis is de Zandaak "De Samenwerking" uit 1892 afgemeerd. Het is een ambachtelijk gebouwd scheepje van geklonken puddelijzer. De eigenaar, de heer Peter Jansen van het Nationaal Register Varende Monumenten, heeft het schip eigenhandig gerestaureerd. In het verleden werd het schip gebruikt voor het baggeren. "De Samenwerking" is de enige nog bestaande Zandaak van dit type op de wereld, een echt 'varend monument' dus. Dit vaartuig zal alleen deze dag voor het Smits Koffiehuis te zien zijn. Op het dek van deze aak treedt tijdens de receptie de "Four Stream Jazzband" op.

Heemschut is een vereniging met ruim 10.000 leden die zich inzet voor de bescherming van cultuurmonumenten en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland. Heemschut signaleert en inventariseert ontwikkelingen die cultuurmonumenten en landschappen bedreigen en onderneemt daartegen actie en/of steunt bestaande initiatieven. Heemschut bevordert de belangstelling van het publiek voor het monumentaal erfgoed door het organiseren van publieksactiviteiten om voor dit doel een breder draagvlak te creeren.

Deel: ' 90-Jarig bestaan Bond Heemschut in Amsterdam '
Lees ook