Senter
Senter Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Juliana van Stolberglaan 3

Telefoon (070) 373 50 00
Telefax (070) 373 51 00
Internet www.senter.nl
Datum
28 juli 2003

90 Procent subsidie voor kennisverspreiding over product- of procesinnovatie

Compacte en lichte bouwmaterialen en minder afval op de bouwplaats. Visproducten die op locatie worden verwerkt. Chemische producten die minder vloeistof bevatten. Digitale materieverplaatsing. Slimme aanpassingen in producten of productieprocessen vergen minder ritkilometers om producten naar de plaats van bestemming te transporteren. Wie actief voorlichting geeft of kennis overdraagt kan subsidie krijgen van het Programma Transportbesparing.

Bij dit subsidieprogramma gaat het om verbetering van bereikbaarheid en vermindering van milieubelasting door goederenvervoer over de weg. Meer vervoeren met minder transport is niet alleen gunstig voor het milieu, de verkeersveiligheid en de afname van de filevorming, maar levert ook economische voordelen op voor producenten en verladers. Senter voert dit programma uit in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Kennisoverdracht

Kennisoverdracht is op vele manieren mogelijk. Voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemateriaal zijn voor de hand liggende middelen om bijvoorbeeld bedrijven te stimuleren producten te maken van lichter materiaal, betere verpakkingsmethoden te bedenken, producten te verkleinen of stapelbaar te maken en meer gebruik te maken van ICT in het productieproces. Een andere mogelijkheid van kennisoverdracht is na een bedrijfsscan advies geven om het productieproces aan te passen waardoor producten lichter of kleiner worden.

Lichtgewicht constructie

Een voorbeeld van een kennisoverdrachtproject is van het Centrum voor Innovatie en Technologie voor het Carrosseriebedrijf. Zij organiseert een startseminar, een cursus lichtgewicht construeren en enkele workshops voor constructeurs van aanhangwagens, trucks en opleggers. Doel is hen te interesseren voor lichtgewicht constructies en te informeren over de voordelen voor de ondernemer, transportbesparing en het milieu. Bij de productie van carrosserieën voor aanhangwagens en trailers blijken gewichtsbesparingen tot 30 procent mogelijk door toepassing van lichtgewicht constructies.

Subsidie aanvragen
Elk kennisoverdrachtproject maakt kans op 90 procent subsidie. Brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden van ondernemers en intermediairs kunnen tot en met 30 september 2003 subsidieaanvragen indienen voor kennisoverdrachtprojecten. Hierbij geldt het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Informatie
Op de website www.senter.nl/transportbesparing is een overzicht te vinden van transportbesparende projecten. Ook vindt u er algemene informatie over het subsidieprogramma en kunt u formulieren downloaden, waaronder een projecttoets. Heeft u een projectidee dan kunt u gebruik maken van de projecttoets of bellen met de projectadviseurs van het Programma Transportbesparing op telefoonnummer (070) 373 51 35.

Senter is in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitvoerder van het subsidieprogramma Transportbesparing. Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat overheidsbeleid uitvoert op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Doelstelling hierbij is het duurzaam versterken van de positie van bedrijfsleven en kennisinstellingen in ons land. Voor meer informatie over de subsidie- en kredietmogelijkheden van Senter kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene informatie & advies, telefoon (070) 373 52 77.

Deel: ' 90% Subsidie voor kennisverspreiding over product- of procesinnovatie '


Lees ook