Gemeente Oostzaan20 augustus 2001

9000ste inwoner van Oostzaan Oostzaan heeft op de warmste dag van het jaar, afgelopen woensdag 15 augustus, de alweer 9000ste inwoner in het zonnetje gezet. De 28-jarige Michel Munts mocht uit handen van loco-burgemeester A. Dobma-de Vos een fraaie Ex Libris van de gemeente Oostzaan en een mand met heerlijke streekproducten in ontvangst nemen. Zijn vriendin Marjorie Bast, geboren in Oostzaan, kreeg een mooie bos bloemen. Bast en Munts leerden elkaar al jaren geleden kennen op de diverse korfbalvelden in de Zaanstreek. Toen nog tegenover elkaar, nu spelen ze allebei bij OKV. De Oostzaanse trok bij haar vriend in Zaanstad in, maar haar geboortedorp bleef trekken. Onlangs kregen ze dan eindelijk de sleutels van een mooie woning aan de Hooiijzer. Binnenkort gaan ze trouwen. "Toen ik gebeld werd dat ik de 9000ste inwoner van Oostzaan was en de gemeente langs wilde komen, dacht ik dat het streek was van mijn vrienden voor mijn vrijgezellenavond," vertelt de nog altijd wat verbaasde Munts. Lachend vervolgt hij, "maar ja, als dan de loco-burgemeester zomaar opeens in je huis staat, dan geloof je het wel." Nog maar kort geleden was de gemeenteraad teleurgesteld dat het bevolkingsaantal van Oostzaan afnam. "Die kan dus nu tevreden zijn", glimlacht een trotse loco-burgemeester Dobma-de Vos. "Men was vooral teleurgesteld in het feit dat er zo weinig jongeren in ons dorp geïnteresseerd leken te zijn. En dan krijg je opeens zo'n leuk jong stel erbij. Dat is toch prachtig!" En zo is het maar net. Michel en Marjorie, namens de gemeente Oostzaan en haar inwoners, nogmaals van harte welkom!

(v.l.n.r. Marjorie Bast, loco-burgemeester A. Dobma-de Vos, Michel Munts - Foto: ©gemeente Oostzaan)

Woning boven Dirk van den Broek Boven de Dirk van den Broek aan het Hannie Schaftplein komt binnenkort een woning vrij. De huurprijs van deze 3-kamer flat op twee hoog is gesteld op ca. 918,00 gulden (euro 416,57) per maand. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 24 augustus 2001 melden voor meer informatie en aanmelding bij dhr. M. Klarenbeek van de gemeente Oostzaan (075 - 684 7744).

Raadscommissies
Op 27 en 29 augustus vergaderen de commissies A en C. De commissie B komt op dinsdag 4 september samen. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in De Lishof en beginnen om 19.30 uur. Agenda A

1. Voortgang Oop (mondeling)
2. Procedure Gouden Greep
3. Brandveiligheid Gebruiksvergunning
4. Gemeentelijke Kredietbank Agenda B

1. Invalidenparkeerplaats - S.J.D. Döll-Killburg
2. Invalidenparkeerplaats - K. van Ingen
3. Raadsvoorstel tot bekrachtiging van beroepschrift Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol
4. Nieuwe Europese gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001
5. Beleidsnota ouderen- en gehandicaptenbeleid Oostzaan Agenda C

1. Uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool De Kweekvijver
2. Uitbreiding eerste inrichting obs Noorderschool
3. Info vluchtelingenwerk Zaanstreek
Kerkbuurtschool tijdelijk weer in gebruik als school Voor een beperkte periode zal de Kerkbuurtschool onderdak verlenen aan kinderen van de Kweekvijver. Door de beperkte capaciteit van de school de Kweekvijver moeten er semi-permanente lokalen bijgeplaatst worden. Dat kan nog enige weken duren. Vandaar dat als tijdelijke oplossing is gekozen om drie klaslokalen van de oude Kerkbuurtschool opnieuw in te richten als lesruimte. Dit houdt in dat het verkeer in de Kerkbuurt rekening dient te houden met plotseling overstekende kinderen. De drie lokalen die bij de Kweekvijver geplaatst worden komen op de plek van de huidige voetbalkooi. Tijdens een informatieavond voor omwonenden bleek dat plaatsing van de drie lokalen op het schoolplein onwenselijk was. Tegen plaatsing op de plek van de voetbalkooi was er minder bezwaar, waardoor burgemeester en wethouders aldus hebben besloten.

Gemeente vergaderingen verplaatst Doordat de Kerkbuurtschool tijdelijk weer als school dienst doet zijn alle vergaderingen die daar gehouden werden verplaatst. De eerstkomende commissievergaderingen vinden plaats in De Lishof, Lisweg 253. Op 27 augustus vergadert de commissie A en op donderdag 30 augustus is commissie C aan de beurt. De vergadering van commissie B is verschoven naar dinsdag 4 september. De eerstvolgende raadsvergadering is vervolgens op maandag 17 september. De vergaderingen beginnen steeds om half 8 's avonds.

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen
- op 03 augustus 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Dromerstraat 88,

- op 13 augustus 2001 voor het plaatsen van dakopbouw aan Burg. Teerstraat 3;

2. op 14 augustus 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan de Haal 143,
- het plaatsen van een dakkapel aan de Dromerstraat 88,
- het plaatsen van een dakkapel aan de Baars 17,
- het plaatsen van een dakkapel aan de Baars 19,
- het uitbereiden van een woning aan de Haal 139,
- het uitbereiden van een woning aan Rietschoot 112,
- het uitbereiden van een woning aan Jollenmakersweg 33,
- het oprichten van een garage aan Noordeinde 12,
- het oprichten van een garage aan Kerkstraat 143;
3. op 14 augustus 2001 bouwtoestemming is verleend voor:
- het oprichten van een berging aan Jollenmakersweg 34,
- het uitbereiden van een berging aan Draaikolk 2;
4. op 14 augustus 2001 sloopvergunning is verleend voor:
- het slopen van een woning aan Kerkstraat 135,
- het slopen van een woning aan Kerkstraat 137. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de onder punt 2,3 en 4 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Pascal
z.v. T.J. Plug en S. Dral

Jaimy
d.v. R. Wals en A. Brouwer

Deel: ' 9000ste inwoner van Oostzaan '
Lees ook