STUURGR EXP VOLKSHUISVESTING

Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen succesv

96 aanvragen Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen

Bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) zijn 96 aanvragen voor de status van Demonstratieproject Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen (kortweg IFD) binnengekomen. In opdracht van de ministeries van VROM en EZ startte de SEV - in samenwerking met de Stichting Bouwresearch (SBR) - in maart van dit jaar met de werving van IFD-projecten. Doel van dit programma is op een tastbare en overtuigende manier te demonstreren dat met behulp van IFD vernieuwende werkwijzen en bouwconcepten mogelijk zijn die beantwoorden aan de steeds hogere en sneller veranderende eisen van woonconsumenten en gebouwgebruikers. De geselecteerde projecten worden op 14 december 1999 tijdens een congres bekendgemaakt.

De aanvragen konden worden ingediend binnen de categorieën woningbouw en utiliteitsbouw. Utiliteitsbouw scoorde met 50 inzendingen het hoogst, voor woningbouw kwamen 36 projectvoorstellen binnen. In 10 projecten komen beide categorieën aan bod. Hoewel in de meeste projecten sprake is van nieuwbouw of uitbreidingen van bestaande gebouwen, zijn er ook projecten ingediend waar IFD concepten in bestaande gebouwen worden gedemonstreerd.
De kwaliteit van de ingediende projecten lijkt, na een eerste inventarisatie, hoog; de projecten spelen duidelijk in op gebruikerseisen en -wensen, nu en in de toekomst. Er zijn niet alleen complete gebouwontwerpen ingediend, maar ook bouwprodukten (gevels, kozijnen, vloeren) en innovatieve voorstellen voor het bouwproces zelf.

Alle aanvragen zullen in de komende maanden beoordeeld worden. Rond de uiteindelijk te selecteren demonstratieprojecten zal een intensieve promotie en kennisoverdracht plaatsvinden om de voordelen die IFD-bouwen biedt meer bekendheid te geven onder potentiële opdrachtgevers en andere betrokkenen in de bouwsector.

De uitreiking van de demonstratiestatus zal plaatsvinden tijdens een landelijk congres op 14 december 1999, in het World Trade Center te Rotterdam. De geselecteerde projecten zullen op deze dag uitgebreid worden toegelicht.

Het programma IFD-bouwen vindt plaats binnen het kader van de Subsidieregeling milieugerichte technologie 1999 en loopt tot en met het jaar 2003. In 2000 zal de SEV opnieuw demonstratieprojecten werven. Wanneer die wervingsronde van start gaat, wordt begin volgend jaar bekend gemaakt.

Voor meer informatie over IFD kunt u contact opnemen met:

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
Postbus 1878
3000 BW Rotterdam
secretariaat IFD
tel: 010 - 282 50 99
email: ifd@sev.nl

Deel: ' 96 aanvragen Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen '
Lees ook