Gemeente Oosterhout

Keywords: Gemeente Oosterhout, Brabant

A. Bruinincx nieuwe brandweercommandant

A.F.J.J. (Noud) Bruinincx is benoemd tot nieuwe brandweercommandant in Oosterhout. Hij volgt in die functie Bert Huizing op, die in april 2003 met FPU gaat. Bruinincx is nu nog commandant van de brandweer in de gemeente Veghel. Hij start op 14 oktober a.s. in Oosterhout.

Zoals gezegd bereikt de huidige commandant Bert Huizing op in april 2003 de FPU-gerechtigde leeftijd en moest de gemeente dus op zoek naar een nieuwe brandweercommandant. In de komende tijd zal de regionale samenwerking steeds intensiever worden. Daarmee wordt nu gestart. Omdat het college het wenselijk acht dat de nieuwe brandweercommandant vanaf het begin bij dit proces betrokken is, is reeds nu een nieuwe commandant geworven. De tijdige start van Bruinincx in Oosterhout biedt bovendien de mogelijkheid de overgang soepel te laten verlopen.

Noud Bruinincx is 41 jaar. Hij begon zijn brandweerloopbaan in 1985 als vrijwilliger bij de Regionale Brandweer West-Brabant in Roosendaal. In 1987 werd hij beroeps en kwam hij in dienst bij diezelfde brandweer als Hoofd afdeling Opleiding en Oefening. Tot zijn overstap naar Veghel vervulde hij meerdere functies. Zo was hij enige tijd hoofd van het operationeel bureau, regionaal officier van dienst en regionaal projectleider Project Versterking Brandweer. In 1998 verhuisde hij naar Veghel, waar hij commandant van de gemeentelijke brandweer werd. In de afgelopen jaren heeft hij veel aandacht besteed aan lokale projecten in het kader van brandweerzorg en rampenbestrijding, zoals de inhaalslag gebruiksvergunningen en het plan van aanpak voor intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast heeft Bruinincx projectmatig activiteiten verricht voor de regionale brandweer.

Deel: ' A. Bruinincx nieuwe brandweercommandant Oosterhout '
Lees ook