X
X
X Gemeente Amsterdam


ADVIES VAN RAAD VOOR DE FINANCIÓLE VERHOUDINGEN ONAANVAARDBAAR VOOR AMSTERDAM

Het advies dat de Raad voor de Financiële Verhoudingen aan de minister heeft uitgebracht over de specifieke uitkeringen Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulante Verslavingszorg voor de verschillende centrumgemeenten heeft voor Amsterdam zeer negatieve gevolgen. Het doet geen recht aan de bestaande vraag naar hulpverlening binnen een grote stad als Amsterdam. Dit schrijft wethouder Guusje ter Horst (Zorg) aan minister Borst. Als de minister het advies zou opvolgen zou de gemeente Amsterdam ruim 1,6 miljoen gulden moeten inleveren voor de Vrouwenopvang. Om aan de vraag naar intensieve hulpverlening te kunnen voldoen stopt Amsterdam er momenteel zelf al 2,7 miljoen gulden aan extra middelen in. Ook bij de ambulante verslavingszorg treedt een negatief herverdelingseffect op van 4,8 miljoen gulden. Om het gewenste niveau aan opvang te kunnen garanderen stopt Amsterdam er momenteel uit eigen middelen 4,3 miljoen gulden in. Volgens de Amsterdamse wethouder strookt de voorgestelde bezuiniging niet met het grote stedenbeleid, waarbij er juist naar wordt gestreefd om het volume aan opvangvoorzieningen uit te breiden.

Ook de VNG heeft aan de minister laten weten dat een eventuele her-verdeling volgens 'objectieve' maatstaven uitsluitend gewenst is bij een forse uitbreiding van het totaal aan rijksmiddelen.

Amsterdam, 8 februari 1999

Pb-06 Huub Winthagen 5523245

Deel: ' A'dam Advies Raad Financiële Verhoudingen onaanvaardbaar '
Lees ook