Gemeente Amsterdam|
Nieuws & Actueel
|
Persberichten
|
Gemeente maakt einde aan verstrengelde verantwoordelijkheden jeugdbeleid

Gemeente maakt einde aan verstrengelde verantwoordelijkheden jeugdbeleid

De verstrengelde verantwoordelijkheden van de organisaties die het jeugdbeleid in Amsterdam gestalte geven zullen uit elkaar worden gehaald en opnieuw worden gedefinieerd. Ook zal de primaire verantwoordelijkheid van het jeugdbeleid bij ouders en scholen liggen.

Dat is de kern van de nota 'Samenhang in Jeugdbeleid' die op woensdag 29 maart door Jaap van der Aa, wethouder Jeugdbeleid, is gepresenteerd. In de nieuwe aanpak zal ook het aanbod van voorzieningen moeten worden bepaald door de vraag en wensen van jongeren en hun ouders. In het veld zal er maximaal met elkaar moeten worden samengewerkt om de dienst- en hulpverlening aan kinderen en jongeren beter op elkaar af te stemmen.

Voorts zullen de organisaties worden aangesproken op hun expertise en in de toekomst worden afgerekend op behaalde resultaten. Vanuit de centrale stad wordt met stadsdelen en instellingen samengewerkt om de resultaten van alle partijen te maximaliseren. De gemeente zal in de nieuwe aanpak haar zogenoemde 'regierol' aanscherpen en er op toezien dat alle instellingen en veldwerkers hun werk doelmatig kunnen verrichten. De gemeente zal voor de uitoefening van haar regierol nieuwe programma's ontwikkelen en de bestaande, zoals bijvoorbeeld 'ouder kind centra', 'voorschool' en 'naar betere resultaten' verder vormgeven of herijken.

Eén van de nieuwe aandachtsgebieden is 'ketenmanagement' voor het aanzetten tot netwerkvorming, rendementsverbetering, afspraakverplichting en periodieke rapportages. Andere projecten die het nieuwe beleid ondersteunen zijn: jeugdmonitor, leer- en trajectbegeleiding speciaal voor risicojongeren, en multifunctionele jeugdcentra. De komende maanden gaat de gemeente de nieuwe uitgangspunten van beleid bespreken met de spelers in het veld, zodat op korte termijn concrete plannen kunnen worden uitgewerkt.

Amsterdam, 29 maart 2000

Pb-23 Clyde Moerlie 5523409
^


-

© gemeente Amsterdam - 30-03-2000

Deel: ' A'dam einde verstrengelde verantwoordelijkheid jeugdbeleid '
Lees ook