Persbericht van het ministerie van LNV, 16 september 1999

ir. ing. A.J. Vermue adjunct-directeur Internationale Zaken

Ir. ing. A.J. Vermue is per 15 september benoemd tot adjunct-directeur bij de directie Internationale Zaken. Hij volgt mevr. mr. R.M. Bergkamp op, die onlangs in dienst trad van het ministerie van Justitie. Albert Vermue (36) studeerde Nederlandse landbouw aan de Agrarische Hogeschool en Plantenteelt en Agrarische Economie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij werkte twee jaar als landbouwjournalist bij het weekblad Oogst. In 1992 trad hij in dienst van het ministerie van LNV bij de toenmalige directie Internationale Aangelegenheden en Marktordeningsvraagstukken. In zijn nieuwe functie wordt hij woordvoerder voor Nederland in het Speciaal Landbouwcomite, het comite dat in Brussel de besluiten voorbereidt van de EU-ministers van landbouw.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' A.J. Vermue adjunct-directeur Internationale Zaken LNV '
Lees ook