Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

MinVenW: A13: VAN 100 NAAR 80 VOOR BETER MILIEU IN OVERSCHIE

De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam Overschie tussen het Kleinpolderplein en de afslag Rotterdam Airport gaat van 100 naar 80 kilometer per uur. Rijkswaterstaat voert de snelheidsbeperking in met ingang van zaterdag 11 mei. De maatregel geldt 24 uur per dag. Rijkswaterstaat verwacht dat de luchtvervuiling door het verkeer op de A13 in Overschie met 20 procent vermindert als alle voertuigen in de hoogste versnelling 80 km/u rijden. De maatregel is tot stand gekomen in overleg tussen minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en de Stichting Gezond Overschie.

Handhaving
De politie Rotterdam-Rijnmond en het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie controleren de maximumsnelheid met een nieuwe methode: automatische trajectcontrole. Hierbij wordt de gemiddelde snelheid van een voertuig gemeten, en niet de snelheid van een auto op een vast punt, zoals bij flitspalen. Op de A13 hangen twee videocamera.s 1,6 kilometer van elkaar. Beide camera.s maken een foto van ieder passerend voertuig. Met deze videobeelden berekent een computer de gemiddelde snelheid. Ligt deze gemiddelde snelheid hoger dan de maximum toegestane snelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuisgestuurd. De snelheidscontroles passen binnen het klimaatbeleid van het ministerie van VROM om de uitstoot van CO2 te beperken.

Milieueffecten
Rijkswaterstaat onderzoekt het komende jaar het effect van de maatregel op de luchtkwaliteit in Overschie. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Rotterdam in het Heaven-project. In dit project wordt de milieukwaliteit op de gehele Ruit van Rotterdam gemeten.
De A13 is voor eenderde deel oorzaak van de milieuproblemen in Overschie. De problemen worden daarnaast veroorzaakt door wegen in de buurt, industrie en huishoudens zelf. Voor verdere verbetering van de luchtkwaliteit is daarom aanpak van andere vervuilingsbronnen nodig.

Aanvullende maatregelen
In het kader van de afspraken met de Stichting Gezond Overschie onderzoekt Rijkswaterstaat momenteel ook de mogelijkheden voor verbetering van de doorstroming van het verkeer op de A13, en voor alternatieve routes voor het vrachtverkeer. De resultaten van beide onderzoeken worden binnenkort bekend.

Deel: ' A13 van 100 naar 80 voor beter milieu in Overschie '
Lees ook