expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

Uitnodiging

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Ministerie van Justitie Bij beantwoording Contactpersoon W.Alkema de datum en ons Doorkiesnummer(s) (070) 3 70 7225 kenmerk vermelden.

Datum 28 januari 1999
Onderwerp Uitnodiging
Ons Kenmerk DDS 744195

De resultaten van het onderzoek .Het wettelijk strafmaximum. dat door de Katholieke Universiteit Brabant en de Universiteit Leiden is uitgevoerd, worden maandag 1 februari 1999 aangeboden aan minister A.H. Korthals.
Het onderzoek is een uitvloeisel van de motie van de Tweede Kamerleden Dittrich en Kalsbeek die constateerden dat op strafbare feiten strafmaxima staan die deels historisch zijn bepaald en daarom misschien niet meer tot uitdrukking brengen hoe ernstig de maatschappij het strafbare feit nu vindt. Tegen deze achtergrond is de regering vorig jaar verzocht om een inventarisatie van de strafmaxima.

Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte welkom om de presentatie van het onderzoeksrapport bij te wonen. Dit gebeurt in de Van Schaikzaal op het ministerie van Justitie van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Met vriendelijke groet,

mr.drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond
directeur Voorlichting

28 jan 99 15:36

Deel: ' Aaanbieding resultaten onderzoek naar wettelijk strafmaximum '
Lees ook