Ingezonden persbericht

Aan de redacties die zich o.a. richten op de gebeurtenissen in Amerika.

Onderstaand is door het Humanistisch Verbond gisteravond per post en per fax verzonden aan de ambassadeur van de
Verenigde Staten van Amerika:

Excellentie,
Het Humanistisch Verbond in Nederland is diep geschokt en verbijsterd door de verachtelijke daad van terreur die het leven heeft gekost van duizenden onschuldige burgers in Amerika. Gaarne betuigen we hiermee ons diepe medeleven met het Amerikaanse volk en in het bijzonder met de slachtoffers en nabestaanden van deze zinloze onaangekondigde aanval.

Het Humanistisch Verbond (HV) is zeer bezorgd over de toenemende tendens om haat tegenover 'andersdenkenden' met haat te beantwoorden. Het HV wil dat mensen beseffen dat - ook als ze het niet eens zijn met een systeem (b.v. kapitalisme) of met een ideologie of religie (islam) - ze nooit willekeurige individuen die tot die groepering behoren mogen haten, laat staan agressie tegen hen plegen. Want deze blijkbaar menselijke neiging staat ook aan de basis van de terreur van de afgelopen dagen.

De huidige gebeurtenissen dragen ernstige risico's in zich voor de wereldvrede. Het is van het grootste belang dat geen negatieve spiraal wordt ingezet van alleen nog maar meer geweld.
Het HV is van mening dat opgetreden moet worden tegen alle fundamentalistische bewegingen die onderdrukking en geweld gebruiken, maar primair met niet-militaire middelen.

Voor de meeste extreme islamisten staat Amerika onder meer voor steun -om economische en machtspolitieke redenen- aan totalitaire regimes die zich ook schuldig maken aan onderdrukking en geweld. De motieven van mensen uit andere culturen zijn voor westerlingen vaak lastig te doorgronden.

Het is daarom nodig dat wij allen ons verdiepen in de cultuur van andere groepen en eerbied voor andere levensvisies tonen. Het gaat om het besef dat onze waarheid niet de waarheid is. Alleen van daar uit kun je de dialoog met de ander voeren. Betrokkenheid met de wereld is een belangrijke basis voor werkelijke bescherming tegen terreur.
Het is bekend dat zeer vele plegers (niet de architecten) van extreem zelfmoordgeweld behoren tot de have-nots. Daarom is ook aandacht voor het bestrijden van desolate armoede een belangrijke factor in het voorkomen van terrorisme. Nog steeds is onverminderd waar de uitspraak van president John F. Kennedy: "If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich."

In elk geval zullen de middelen die Amerika -samen met zijn westerse bondgenoten -als reactie gaat hanteren moeten stroken met de beginselen van de democratische rechtstaat en de toets moeten kunnen doorstaan van onze eigen fundamentele waarden, die we willen beschermen.

Wij wensen u en uw regering toe dat zij alle nodige wijsheid en doorzettingsvermogen kunnen opbrengen in deze zo moeilijke periode.

Namens het Humanistisch Verbond,
Liesbeth Mulder
voorzitter.

Meer informatie bij het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond, Yvonne Breuk (directeur) of bij de afdeling Communcatie tel. (020) 521 90 00.
http://www.humanistischverbond.nl/

Zoekwoorden:

Deel: ' Aan de redacties die zich o.a. richten op de gebeurtenissen '
Lees ook