Erasmus Universiteit Rotterdam

5 juni 2002

Aan- en verkoopkoersen van Legio onderzocht door Erasmus Universiteit

Indien rekening gehouden wordt met realistische waarden voor het verschil tussen bied- en laatkoersen, wijst niets er volgens het onderzoek van de Erasmus Universiteit op dat Legio Lease systematisch te duur heeft aangekocht of te goedkoop heeft verkocht. De gemiddelde aankoopkoers van Legio Lease ligt zeer dicht bij het gemiddelde tussen de hoogste en laagste koers op de betreffende handelsdag en de afwijking van dit gemiddelde is statistisch niet significant. De gemiddelde verkoopkoers ligt zelfs iets boven het gemiddelde tussen de hoogste en laagste koers op die dag.

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht naar de aan- en verkoopkoersen, zoals die door Legio Lease aan haar klanten zijn doorberekend. Het onderzoek is gebaseerd op 683 aankooptransacties, gedaan in de periode juni-december 1998 en 1440 verkooptransacties uit de periode juli-december 2001. Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van een eerder onderzoek, die in het TROS- programma Radar werden gepresenteerd.

Uitgaande van een gemiddeld verschil tussen bied- en laatkoersen van 0,25%, koopt Legio Lease gemiddeld voor een prijs die 49% verwijderd is van de laagste koers van die dag (en 51% van de hoogste koers). Dit is in overeenstemming met de verwachting dat de aankoopkoersen gemiddeld ongeveer halverwege de hoogste en laagste dagkoersen zouden liggen. De verkoopkoersen liggen dichter bij de hoogste koers van de betreffende handelsdag dan bij de laagste koers. De gemiddelde verkoopprijs ligt op 55,8% van de laagste koers (en 44,2% van de hoogste). Dit verschil is in het voordeel van de klanten van Legio Lease.

Hoewel er geen sprake is van een systematische benadeling van Legio-klanten door ongunstige aan- of verkoopkoersen, kunnen de afrekenkoersen in individuele contracten wel ongunstig uitpakken. Dit wordt veroorzaakt door (onvoorspelbare) koersschommelingen binnen de dag en vormt een gebruikelijk risico bij het beleggen in aandelen. Wel werkt een ongunstige afrekenkoers bij aandelenlease-constructies sterker door in de eindwaarde dan bij een gewone aandelenportefeuille.

Het belangrijkste verschil van het huidige onderzoek met het door Tros Radar gepubliceerde onderzoek is de uitbreiding van het aantal transactiedagen van 29 naar ruim 300. Blijkbaar is de door Radar gebruikte steekproef, die sterke aanwijzingen opleverde voor gemiddeld ongunstige transactiekoersen, te klein en niet representatief.

Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Marno Verbeek (hoogleraar Ondernemingsfinanciering), prof. dr. Philip Hans Franses (hoogleraar Toegepaste Econometrie) en drs. Cyriel de Jong. Het volledige onderzoeksrapport is op de website van de Faculteit der Bedrijfskunde beschikbaar.

Deel: ' Aan- en verkoopkoersen van Legio onderzocht door Erasmus Universiteit '
Lees ook