Gemeente Rotterdam

Betere dienstverlening aan Rotterdammers

Aanbesteding nieuw systeem onderhoud internet

Gemeente Rotterdam wil haar dienstverlening verbeteren. Internet is eén van de middelen die zij hierbij inzet. Een standaard content management systeem (CMS) moet leiden tot een extra kwaliteitsimpuls. Voor de aanschaf van het CMS startte recent een openbare aanbesteding. Direct aansluitend zal een openbare aanbesteding plaatsvinden voor de consultancy rond implementatie van het CMS.

Gemeente Rotterdam heeft besloten een nieuw Content Management Systeem (CMS) aan te schaffen, als opvolger voor het (als maatwerk ontwikkelde) huidige CMS. Met het CMS worden diverse websites van de gemeente beheerd, waaronder het gemeentelijke intranet I o RIS en de site www.rotterdam.nl. Daarnaast zijn er nog vele sites van afzonderlijke diensten, deelgemeenten, collegeprogramma's en thema's die slechts gedeeltelijk worden beheerd met een CMS. Onderzoek naar de groei van de te beheren informatie op internet en de ambities van de Gemeente leidde eind 2001 tot de conclusie dat een standaard CMS wenselijk is. Hiervoor bestaat breed draagvlak binnen de Gemeente omdat ook organisatieonderdelen die nu nog geen gebruik maken van een CMS voor hun eigen site inmiddels wel behoefte hieraan hebben.

Rotterdam werkt al enige tijd voortvarend aan de invulling van e-overheid. De Rotterdamse internet- en intranetambities zijn sterk gerelateerd aan concepten als "1-loket" en "geïntegreerde dienstverlening". Geïntegreerde dienstverlening maakt het mogelijk informatie uit diverse organisatieonderdelen aan elkaar te koppelen en als één geheel te tonen. Ook betekent het bijvoorbeeld dat men geen kennis hoeft te hebben van de gemeentelijke organisatie om toegang te krijgen tot de dienstverlening. Daarnaast hoeven bezoekers in de toekomst slechts één keer in te loggen voor transacties met verschillende organisatieonderdelen en maatwerk informatievoorziening.

Meer informatie over de aanbestedingen is vindbaar op www.aanbestedingen.rotterdam.nl.

e-Rotterdam
De activiteiten rond e-overheid zijn onderdeel van het zogenaamd e-Programma van de gemeente, dat moet leiden tot een e-Rotterdam waarin alle geledingen van de samenleving actief kunnen deelnemen aan de informatiemaatschappij. Het e-programma heeft als kern dat Rotterdam investeert in wonen, werken en welzijn, met ICT als hulpmiddel. Hiervoor heeft Rotterdam ruim 45 miljoen euro over.

Deel: ' Aanbesteding nieuw systeem onderhoud website Rotterdam '
Lees ook