Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-126
DATUM: 28 september 1999

College doet aanbeveling nieuwe griffier aan Provinciale Staten

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland doet een aanbeveling aan Provinciale Staten om de heer T. van der Wal te benoemen als nieuwe griffier. Provinciale Staten zullen donderdag 30 september a.s. beslissen over de benoeming. De heer T. van der Wal zal dan per 1 januari
2000 de heer H. Minekus opvolgen, die dan met pensioen gaat. Van der Wal is gemeentesecretaris van de gemeente Roosendaal en was daarvoor werkzaam als adjunct-directeur van de Milieudienst van de gemeente Amsterdam. Met de benoeming van de heer van der Wal als hoogste ambtenaar, heeft de provincie Flevoland een nieuwe voorzitter van het Managementteam, dat gezamenlijk leiding geeft aan de provinciale ambtelijke organisatie. De griffier is tevens eerste adviseur van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin. Daarnaast voert hij de secretariaten van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De heer van der Wal (1953) studeerde Rechten, hoofdrichting Publiekrecht en daarnaast Planologie. Daarna volgde hij diverse managementleergangen en trainingen. Bij de gemeente Roosendaal was hij verantwoordelijk voor de herindeling van twee gemeenten en leidde hij deze reorganisatie.

Deel: ' Aanbeveling nieuwe griffier Provinciale Staten Flevoland '




Lees ook