Aanbevelingen van leraren in de Staat van de Leraar 2017

12 april 2017

Persbericht

Hoe blijft de leraar fris?

Aanbevelingen van leraren in de Staat van de Leraar 2017

Leraren willen meer tijd voor een continue dialoog met elkaar, schoolleiders en bestuurders over onderwijsontwikkeling en hun eigen professionalisering. Informeel leren zoals bijvoorbeeld bij elkaar in de klas kijken is net zo belangrijk als het volgen van formele cursussen en moet dus ook in de herregistratiecriteria van het lerarenregister opgenomen worden. Deze aanbevelingen staan in de Staat van de Leraar 2017 die vandaag aan de bewindslieden van Onderwijs is aangeboden.

Een groep van vijf leraren heeft samen met de Onderwijscoöperatie een onderzoek uitgevoerd onder 25 lerarenteams uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het MBO. De focus van het onderzoek lag op de professionele ruimte van de leraar en hoe binnen teamverband geleerd wordt. De vraag was hoe leraren de ruimte die zij hebben rond scholing en ontwikkeling ervaren en invullen als team. Uit het onderzoek blijkt dat leraren hiervoor meer tijd willen hebben in hun agenda. Hoewel ze formeel vaak wel de tijd krijgen om zichzelf te ontwikkelen, blijkt dat in de praktijk toch lastig te organiseren. De leraren die aan het onderzoek hebben deelgenomen zien zichzelf als een voorhoede. Werken in het onderwijs is voor hen vooral teamwork. Daarin schuilen dan ook de mogelijkheden om meer ruimte te scheppen. Door activiteiten die leraren toch al ondernemen, zoals samen onderwijs ontwikkelen, ook als professionaliseren te zien, krijgen leraren meer erkenning voor het informele leren dat ze doen. Daarom is één van de aanbevelingen om op scholen continu met elkaar in dialoog te zijn over onderwijsontwikkeling en de ruimte voor leraren om zich ook informeel te ontwikkelen. Teamleiders, schoolleiders en bestuurders wordt aanbevolen leraren te stimuleren creatief te zijn als team en ze te betrekken bij het besluitvormingsproces. Tot slot wordt aan de leraren in Nederland de aanbeveling gedaan om als beroepsgroep voor het informeel leren criteria te formuleren, zodat deze professionaliseringactiviteiten ook erkend worden in de herregistratiecriteria die de beroepsgroep momenteel opstelt. Uit onderzoek blijkt immers dat minder sterk vooraf gestuurde professionaliseringsprogramma’s meer effect hebben op het leren van leerlingen (Kennedy, 2016).

Het is voor de derde keer dat er tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs ook een Staat van de Leraar verschijnt. Dit jaar gaat het rapport over de ruimte die leraren willen om mee te praten over het onderwijs op school en hun eigen ontwikkeling. Om fris te kunnen blijven geven leraren aan dat ze graag in teamverband werken en dat ze meer tijd willen in hun agenda om zelf te leren

Deel: ' Aanbevelingen van leraren in de Staat van de Leraar 2017 '


Lees ook