Persbericht Algemene Rekenkamer


Aanbevelingslijst voor nieuw Collegelid

21 januari 1999

Vandaag heeft de Algemene Rekenkamer haar aanbevelingslijst van zes kandidaten voor een nieuw lid van het College aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal verstuurd. Het gaat om een aanbeveling voor de vervulling van de vacature die door het vertrek van het lid, tevens huidige president van het College, mr. H.E. Koning, op 1 april aanstaande ontstaat.

De aanbevelingslijst luidt als volgt:


1 de heer mr. C.P. Briët, tot september 1998 (Nederlands) lid van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg,
2 de heer drs. P. Zevenbergen, dijkgraaf van Delfland,
3 de heer mr. G.B. Nijhuis, algemeen directeur van het Nederlands Astmacentrum te Davos,

4 de heer mr. ing. C. van Tilborg, lid directie Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

5 de heer drs. C.Th.A. Bennebroek, hoofd Overheidsbetrekkingen Nederland bij DSM,

6 de heer drs. G.J. van Loef, zelfstandig organisatie-adviseur en interim-manager.

De volgende stap in de procedure is aan de Commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer.

Deel: ' Aanbevelingslijst Rekenkamer voor nieuw Collegelid '
Lees ook